Σύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και αγοράς εργασίας μέσω μνημονίου συνεργασίας

0

Ο Όμιλος Εταιρειών Columbia Group και το Πανεπιστήμιο Κύπρου υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας επιδιώκοντας κοινές πρωτοβουλίες για την διεύρυνση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, αναπτυξιακών και επιχειρηματικών ευκαιριών των φοιτητών.

Το συγκεκριμένο Πρωτόκολλο Συνεργασίας, ενδυναμώνει τη μακροχρόνια σχέση των δύο οργανισμών με στόχο τον συντονισμό δράσεων σε μια σειρά από τομείς, που αφορούν τη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας, την προώθηση της έρευνας, τη διοργάνωση επιστημονικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε φοιτήτριες και φοιτητές, τη δημιουργία ευκαιριών εργασίας για νέους επιστήμονες, και ευρύτερα την ενίσχυση προγραμμάτων σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

53834363812_f3e71b27da_b

Το πλαίσιο Συνεργασίας προβλέπει μεταξύ άλλων την ενίσχυση συναφών Διδακτορικών Προγραμμάτων, την κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, την ανταλλαγή γνώσεων όσον αφορά την καινοτομία, την παροχή καθοδήγησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για την ορθή λειτουργία επιχειρηματικών μοντέλων και νεοφυών επιχειρήσεων.

Ο Mark O’Neil, Πρόεδρος του Columbia Group, σχολίασε: «Αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας υπογραμμίζει την αφοσίωσή μας στην προώθηση νέων επιστημόνων και στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών ευκαιριών. Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου μας επιτρέπει να στηρίζουμε τα ακαδημαϊκά προγράμματα διαμορφώνοντας ένα εποικοδομητικό κύκλο συνεργασίας, και ενδυναμώνοντας τις σχέσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας. Οι φοιτητές θα έχουν άμεση επαφή με έναν οργανισμό που δραστηριοποιείται διεθνώς βλέποντας τις καθημερινές προκλήσεις αλλά και τις άπειρες δυνατότητες.

Το μνημόνιο αποτελεί δέσμευση συνεργασίας και εφαλτήριο για νέες προοπτικές.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τάσος Αναστασίου, δήλωσε: «Το πανεπιστήμιο στοχεύει στην ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών συνεργασιών στο περιφερειακό επιχειρηματικό οικοσύστημα, ενισχύοντας έτσι τους δεσμούς του με έναν εξέχοντα και ποικιλόμορφο οργανισμό όπως είναι ο Όμιλος Εταιρειών Columbia Group φυσικό βήμα προς τα εμπρός με πολλά συναρπαστικά πεδία για την ανάπτυξη αυτής της πολλά υποσχόμενης συνεργασίας’’.

Από την πλευρά του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, επεσήμανε ό,τι «Η συνεργασία με την Columbia είναι μια ευκαιρία να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ ακαδημαϊκής θεωρίας και πραγματικής εφαρμογής, ενισχύοντας την έρευνα και την καινοτομία αλλά και την επαγγελματική ετοιμότητα των φοιτητών.”

Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Columbia Group και Πανεπιστημίου Κύπρου αντικατοπτρίζει επίσης τη μακροχρόνια δέσμευση του Ιδρυτή μας κ. Heinrich Schoeller προς τον λαό της Κύπρου και την αφοσίωσή του στην ευημερία του νησιού. Η αμέριστη υποστήριξή του υπήρξε καθοριστική για την προώθηση πρωτοβουλιών που έχουν ωφελήσει την τοπική κοινωνία και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του νησιού.

H Columbia Group δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αξία της εκπαίδευσης και πέραν από τις συνεργασίες με κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα, ο Οργανισμός λειτουργεί ήδη το πρόγραμμα New Graduate. Το πρόγραμμα διάρκειας 18 μηνών προσφέρει στους απόφοιτους εκπαίδευση, καθοδήγηση και απασχόληση σε σημαντικά έργα με προοπτικές μόνιμης απασχόλησης. Οι απόφοιτοι αποκτούν ουσιαστική εμπειρία αναπτύσσοντας παράλληλα τις δεξιότητές τους.