Το μονοπάτι του IMO για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας

0

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) ανακοίνωσε στη Διάσκεψη της Βόννης για την κλιματική αλλαγή την πρόοδο που έχει γίνει έως τώρα και τα σχέδιά του για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών ρύπων στη ναυτιλία μέχρι το 2050.

Στο ετήσιο συνέδριο, το οποίο ξεκίνησε στις 3 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 13 Ιουνίου, παρουσιάστηκαν από τον κ. Camille Bourgeon, τεχνικό υπεύθυνο στη Διεύθυνση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του ΙΜΟ, οι κανονισμοί που σχεδιάζονται ώστε να διασφαλιστεί ότι η στρατηγική του ΙΜΟ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο πλαίσιο της Σύμβασης Marlpol θα είναι νομικά δεσμευτικοί και θα ισχύσουν για όλα τα πλοία, σε όλη την υφήλιο.

Χρονοδιάγραμμα δράσης 

Η ανακοίνωση του ΙΜΟ αναφέρεται στη φιλόδοξη στρατηγική του Οργανισμού για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου του 2023, για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050, με ενδιάμεσους σταθμούς το 2030 (για μείωση των εκπομπών από τα πλοία κατά τουλάχιστον 20%, προσπάθεια για 30%) και το 2040 (μείωση εκπομπών κατά τουλάχιστον 70%, προσπάθεια για 80%). Μία επιπλέον σημαντική φιλοδοξία είναι το 5% του παγκόσμιου στόλου να αξιοποιεί καύσιμα μηδενικών εκπομπών για την πρόωσή του με ορίζοντα το 2030.

Σημειώνεται ότι τα προτεινόμενα μεσοπρόθεσμα μέτρα τα οποία συζητούνται τώρα από τα κράτη-μέλη περιλαμβάνουν σταδιακή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των πλοίων, βάσει ενός μηχανισμού τιμολόγησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη θάλασσα. Μόλις οριστικοποιηθούν, πρόκειται να εγκριθούν το 2025, ενώ η έναρξη ισχύος αναμένεται το 2027.

Τον Μάρτιο, η Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του ΙΜΟ συμφώνησε σε ένα προσχέδιο περίληψης ως πρώτο βήμα για την ενσωμάτωση των μεσοπρόθεσμων κανονισμών στο Διεθνές Δίκαιο.

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά