Η στρατηγική σημασία του ΙΜΟ για την παγκόσμια ναυτιλία

0

O Διεθνής Ναυτιλιακός Oργανισμός/ΔΝO (International Maritime Organization/IMO) είναι ένας εξειδικευμένος θεσμός του Oργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που εδρεύει στο Λονδίνο και ασχολείται αποκλειστικά με ναυτιλιακά ζητήματα.

Το στοιχείο του κινδύνου που εμπεριέχουν σε υψηλό βαθμό οι ναυτιλιακές δραστηριότητες σε συνδυασμό με το γεγονός ότι σε αυτές συμμετέχει πληθώρα χωρών, οδήγησαν έγκαιρα στη συνειδητοποίηση της αναποτελεσματικότητας του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου, αν αυτό παρέμενε στην αρμοδιότητα μεμονωμένων κρατών.

Κατέστη λοιπόν αναγκαία η δημιουργία θεσμών/φορέων/οργανισμών διακρατικού ή διεθνούς χαρακτήρα, έργο των οποίων θα ήταν η ρύθμιση ζητημάτων που συνδέονται με τη λειτουργία των πλοίων και το χειρισμό του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Στόχος του ΙΜO είναι η διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων σε τεχνικά ζητήματα που επηρεάζουν τη ναυτιλία και σχετίζονται με τη ναυτική ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Έργο του είναι η ανάπτυξη ενός συνόλου από συνθήκες, κώδικες και προτάσεις που θα μπορούσαν να υιοθετήσουν οι κυβερνήσεις των 176 κρατών-μελών τα οποία συμμετέχουν σε αυτόν.

Κορυφαίο όργανο του ΙΜO αποτελεί η συνέλευση, η οποία συνέρχεται κάθε δύο χρόνια. Oι αποφάσεις της συνέλευσης δεν είναι δεσμευτικές, αλλά συχνά ενσωματώνονται στην εσωτερική νομοθεσία των κρατών-μελών ή στις διεθνείς συνθήκες σε επόμενο στάδιο.

 

theotokas-3rd-cover-360x533
*Οι πληροφορίες για το παραπάνω άρθρο αντλήθηκαν από το βιβλίο «Οργάνωση και διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων», του καθ. Ιωάννη Θεοτοκά (Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 3η έκδοση, Σεπτέμβριος 2019), σσ. 11-19.

Αποκτήστε το βιβλίο πατώντας εδώ