Μεγαλύτερα ταξίδια, η νέα νόρμα ελέω αποφυγής της Ερυθράς Θάλασσας

0

Η αναδιάταξη των routes, ελέω της κρίσης στην Ερυθρά Θάλασσα, οδηγεί τα πλοία να πραγματοποιούν τον περίπλου της Αφρικής. Το γεγονός αυτό αυξάνει σημαντικά τη διάρκεια των ταξιδιών και ωθεί τα πλοία να αυξάνουν την ταχύτητά τους.

Ωστόσο, η αύξηση της ταχύτητας των πλοίων μειώνει και την ενεργειακή αποδοτικότητά τους, προκαλώντας άνοδο των εκλυόμενων εκπομπών άνθρακα. Στο πλαίσιο αυτό, δημοσίευμα του Bloomberg αναφέρει ότι, τους τελευταίους τέσσερις μήνες, οι επιπλέον εκπομπές των πλοίων υπολογίζονται στους 13,6 εκατ. τόνους, περίπου όσο θα εξέπεμπαν εννέα εκατομμύρια αυτοκίνητα την ίδια περίοδο.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα στους πλόες των containerships από την Ασία στη Μεσόγειο, με τις εκπομπές να έχουν καταγράψει άνοδο 63% το α’ τρίμηνο του 2024 έναντι του δ’ τριμήνου του 2023.

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά