Η πρώτη επιτυχής δοκιμή δίχρονου κινητήρα με υδρογόνο 

0

Ένα σημαντικό βήμα προς το μέλλον της ναυτιλίας έκανε η Mitsui E&S Co. Ltd., σε συνεργασία με τη MAN Energy Solutions, με την επιτυχή δοκιμή ενός πρωτοποριακού δίχρονου κινητήρα τροφοδοτούμενου με υδρογόνο. Αυτή η δοκιμή, η πρώτη του είδους της σε παγκόσμιο επίπεδο, αναδεικνύει τις δυνατότητες των εναλλακτικών καυσίμων στη ναυτιλία, προσφέροντας μια βιώσιμη και αποδοτική λύση για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Συγκεκριμένα, η δοκιμή αφορά έναν δίχρονο κινητήρα MAN B&W με διάμετρο εμβόλου 50 εκ., τροφοδοτούμενο με υδρογόνο.

Η Mitsui μετέτρεψε έναν από τους τέσσερις κυλίνδρους ενός δίχρονου κινητήρα τύπου MAN B&W ME-GI ώστε αυτός να λειτουργεί με υδρογόνο αντί για πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Για την τροφοδοσία του κινητήρα με υδρογόνο, χρησιμοποίησε ένα ειδικό σύστημα εγχύσεως υδρογόνου, το οποίο η ίδια εταιρεία ανέπτυξε το 2023. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, ο κινητήρας ανταποκρίθηκε επιτυχώς σε διαφορετικά επίπεδα απαιτήσεων ισχύος μέχρι την υψηλότερη δυνατή απαίτηση (100% φορτίο), χωρίς να εμφανίσει προβλήματα κατά τη λειτουργία του. Η υιοθέτηση αυτού του τροποποιημένου κινητήρα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου έως και 95%.

Η δοκιμή αυτή αποτελεί την πρώτη επιτυχημένη δοκιμή καύσης υδρογόνου σε μεγάλο ναυτιλιακό δίχρονο κινητήρα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η δυνατότητα λειτουργίας αυτού του κινητήρα προσφέρει μια βιώσιμη αλλά και αποδοτική εναλλακτική.

Το παρόν άρθρο δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Απριλίου 2024 των Ναυτικών Χρονικών.

Μπορείτε να αποκτήσετε το Τεύχος Απριλίου πατώντας εδώ.