Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την εισαγωγή στις ΑΕΝ

0

Με Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίσθηκε ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις ΑΕΝ Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το εκπαιδευτικό έτος 2024-2025, καθώς και οι προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών των υποψηφίων.

Με βάση την Απόφαση πρόκειται να εισαχθούν 897 Πλοίαρχοι και 923 Μηχανικοί (συνολικά 1.820 σπουδαστές/σπουδάστριες).

Για την εγγραφή χρήστη στο ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ. (προϋπόθεση για καταχώρηση αίτησης AΕΝ), επισκεφθείτε την ιστοσελίδα regusr.hcg.gr.

Για την ηλεκτρονική καταχώρηση αίτησης ΑΕΝ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα eisaen.hcg.gr.

Σημειώνεται πως οι υποψήφιοι/ες της Γενικής Κατηγορίας πρέπει να δηλώσουν τις ΑΕΝ στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, και επιπλέον πρέπει, έχοντας μαζί τους το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ, να υποβάλλουν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, σε οποιαδήποτε ΑΕΝ, τα πιο κάτω δικαιολογητικά μέχρι και την Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024:
– Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής (ΥΕΑΝΕΘ)
– Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να αποδέχεται ότι εφόσον τελικά εισαχθεί σε ΑΕΝ, κατά τη διάρκεια του Α ́ διδακτικού εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση επανεξετάσεων και εκ νέου αποτυχιών θα απομακρύνεται από την ΑΕΝ.
– Φωτοαντίγραφο δελτίου εξεταζόμενου/-ης στις Πανελλαδικές εξετάσεις τρέχοντος σχολικού έτους 2023-2024.
– Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων δελτίου ταυτότητας.
– Βεβαίωση ΑΜΚΑ (όσοι έχουν) ή προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού που αναγράφει τον ΑΜΚΑ.

– Δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά για οποιοδήποτε λόγο.

Ολόκληρη την προκήρυξη εισαγωγής μπορείτε να τη βρείτε εδώ.