Τα συστήματα αερολίπανσης στη φαρέτρα της ναυτιλίας

0

Η νορβηγική ναυτιλιακή εταιρεία Klaveness Combination Carriers (KCC) ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας για τον εξοπλισμό τεσσάρων πλοίων του στόλου της με τα συστήματα αερολίπανσης της Silverstream, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των παραγόμενων ανθρακικών εκπομπών των δραστηριοτήτων της.

Η εν λόγω κίνηση ακολουθεί την εγκατάσταση συστημάτων αερολίπανσης της Silverstream σε δύο φορτηγά πλοία της KCC, αυξάνοντας έτσι τον συνολικό αριθμό των πλοίων της εταιρείας που θα διαθέτουν την εν λόγω τεχνολογία στα έξι πλοία.

Το σύστημα Silverstream® χρησιμοποιεί μια σειρά από μονάδες απελευθέρωσης αέρα (ARUs) που βρίσκονται τοποθετημένες κατά μήκος του πυθμένα του πλοίου και μέσω ειδικών συμπιεστών αέρα δημιουργούν ένα στρώμα μικροφυσαλίδων οι οποίες λειτουργούν σαν λιπαντικό, μειώνοντας την αντίσταση τριβής μεταξύ του κύτους και του νερού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της καθαρής κατανάλωσης καυσίμου και, ως εκ τούτου, και των παραγόμενων ανθρακικών εκπομπών του πλοίου.

Αναμένεται ότι η λύση της Silverstream θα μειώσει τις εκπομπές των πλοίων της KCC κατά 5-7% κατά μέσο όρο, ενώ, σε συνδυασμό και με άλλα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που σχεδιάζει να εγκαταστήσει στα πλοία της, η νορβηγική εταιρεία πιστεύει ότι το εν λόγω ποσοστό μπορεί να φτάσει περίπου στο 15%. Τέλος, πλέον των τεσσάρων συμφωνηθέντων πλοίων, η εταιρεία διαθέτει επίσης την επιλογή εγκατάστασης του συστήματος και σε άλλα πλοία του στόλου της, τα οποία έχουν ναυπηγηθεί μεταξύ 2016 και 2021.

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά