Πράσινο φως του LR για καινοτόμο σύστημα δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 της ERMA FIRST

0

Ο νηογνώμονας Lloyd’s Register (LR) εξέδωσε μια Έγκριση επί της Αρχής (AiP) στην ERMA FIRST για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 (CCS) για πλοία.

Το σύστημα CCS της ERMA FIRST χρησιμοποιεί τεχνολογία απορρόφησης για την ανάμειξη καυσαερίων CO2 με ένα διαλύτη αμίνης, ο οποίος στη συνέχεια θερμαίνεται προκειμένου να προκληθεί μια χημική αντίδραση η οποία αντιστρέφει την απορρόφηση και διαχωρίζει το διοξείδιο του άνθρακα από το διαλύτη. Στη συνέχεια, το διοξείδιο του άνθρακα υγροποιείται και αποθηκεύεται υπό κρυογονικές συνθήκες πάνω στο πλοίο, με το διαλύτη να είναι έτοιμος να χρησιμοποιηθεί εκ νέου στην ίδια διαδικασία, δημιουργώντας έτσι έναν αναγεννητικό βρόχο δέσμευσης και αποθήκευσης CO2.

Διαθέτοντας τη δυνατότητα δέσμευσης σημαντικής ποσότητας CO2 από τις παραγόμενες εκπομπές των πλοίων τους, οι πλοιοκτήτες και οι διαχειριστές πλοίων θα μπορούν να επιτύχουν και να υπερβούν τους στόχους μείωσης εκπομπών που έχει θέσει ο ΙΜΟ, αυξάνοντας παράλληλα τον κύκλο ζωής των πλοίων τους.

Η λήψη της εν λόγω έγκρισης από το LR, ως μέρος της διαδικασίας πιστοποίησης του συστήματος έναντι κινδύνων, επιτρέπει στην ERMA FIRST να προχωρήσει σε πιλοτικές δοκιμές της εν λόγω τεχνολογίας πάνω σε πλοία, με το LR να συνεχίζει να υποστηρίζει τους βιομηχανικούς του εταίρους στις προσπάθειες ελαχιστοποίησης των κινδύνων των περιουσιακών τους στοιχείων.

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά