Ηγεσία και Ομαδική εργασία στην Ναυτιλία: Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

0

Tο ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με την εταιρεία PPP Learn – που ειδικεύεται στην εκπαίδευση ενηλίκων σε δεξιότητες με καινοτόμες μεθόδους – παρουσιάζουν το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ηγεσία και Ομαδική εργασία στην Ναυτιλία» (Leadership & Teamwork at Sea).

Το πρόγραμμα παρέχει πλήρη και ακριβή κατανόηση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων. Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώση και θα αναπτύξουν μεθόδους σχετικές με τον τρόπο διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, ιδιαίτερα των δεξιοτήτων της ηγεσίας και της ομαδικότητας, της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, καθώς και της λήψης αποφάσεων. Θα αναπτύξουν προσωπικές ηγετικές ικανότητες ώστε να είναι σε θέση να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του ρόλου τους στη λήψη απόφασης με την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών που απαιτούνται ειδικά στον τομέα της ναυτιλίας.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να πληροί τις απαιτήσεις της STCW για την εφαρμογή δεξιοτήτων ηγεσίας και ομαδικής εργασίας, το οποίο είναι πλήρως συμβατό με το IMO Model Course 1.39.

Χρησιμοποιούνται καινοτόμες τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων, για να διασφαλιστεί η μέγιστη κατανόηση και αφομοίωση των γνώσεων που παρέχονται. Η μεθοδολογία εκπαίδευσης που χρησιμοποιείται βασίζεται στη μελέτη περιπτώσεων (case studies) που προέρχονται από τη ναυτιλία συγκεκριμένα από το διεθνές Πρόγραμμα Erasmus+ iSOLMET (Innovation in SOft skills for Maritime Education and Training) και περιλαμβάνει ομαδικές συζητήσεις, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις, mini projects, ενεργή συμμετοχή στην ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, συζητήσεις προβληματισμού και λήψης αποφάσεων. Η ερευνητική συμμαχία Isolmet, καθοδηγείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και αποτελείται από την εταιρεία PPP Learn,  Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και Ναυτικές Ακαδημίες (την  N. Yonkov Vaptsarov Naval Academy  (Βουλγαρία), το T. C. Piri Reis Universitesi (Τουρκία), το Universitatea Maritima din Constanta (Ρουμανία), την Akademia Morska w Szczecinie (Πολωνία) και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς (CPMR).

Το πρόγραμμα εφαρμόζει την μεθοδολογία της μεικτής μάθησης (blended learning) και προσφέρεται ως εντελώς εικονικό πρόγραμμα ανάπτυξης ηγεσίας, αποτελούμενο από self-paced μάθηση, ζωντανή εικονική εκπαίδευση υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών και πολλαπλή αυτοαξιολόγηση δεξιοτήτων.

image001

Το πρόγραμμα διεξάγεται από τον Δ. Βιντζηλαίο, σύμβουλο εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού από την PPP Learn, με πολυετή εμπειρία στην ηγεσία, την ομαδική εργασία, και την ανάπτυξη ηπίων δεξιοτήτων (soft skills) και τον καπτ. Γ. Γεωργούλη, έμπειρο επαγγελματία της ναυτιλίας, διδάσκων του τμήματος Ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με μεγάλη εκπαιδευτική και θαλάσσια εμπειρία.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 40 ώρες με live συνεδρίες και 142 ώρες κατάρτισης με υλικό αυτομάθησης, μελέτες περίπτωσης, μίνι-έργα και ανεξάρτητη μελέτη, κατανεμημένη σε 7 ημέρες εκπαίδευσης, προγραμματισμένες μία ημέρα την εβδομάδα. Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος πιστοποιητικό από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Για εγγραφές απευθυνθείτε εδώ.