Μεταπτυχιακά στη Ναυτιλία: Ανακαλύψτε το ΔΠΜΣ στις «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές»

0

Το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνουν και προσφέρουν από κοινού το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές».

Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της ναυτιλιακής βιομηχανίας και των νέων τεχνολογιών ενισχύωντας τη συνεργασία μεταξύ της ναυτιλιακής βιομηχανίας και των τεχνολογικών εξελίξεων και προωθώντας την καινοτομία και την ανάπτυξη στον τομέα της ναυτιλίας και των μεταφορών.

Το πρόγραμμα επιδιώκει την εισαγωγή των τεχνολογιών πληροφορικής στη ναυτιλιακή επιχείρηση, σε συνδυασμό με τη χρήση των σύγχρονων συστημάτων επιχειρησιακής διαχείρισης. Επίσης, ασχολείται με την εισαγωγή του αυτοματισμού και της ηλεκτροτεχνολογίας στην κίνηση και λειτουργία των πλοίων. Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα σε επιστήμονες και μηχανικούς να χρησιμοποιήσουν τα νέα αυτά εργαλεία για την αποδοτικότερη εκπλήρωση των σκοπών της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ανάδειξη στελεχών υψηλού επιπέδου στο ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα έχουν αποκτήσει γνώσεις των σύγχρονων εργαλείων και μεθοδολογιών που προσφέρουν οι επιστήμες της διοίκησης, της πληροφορικής, των επικοινωνιών και των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου. Θα διαθέτουν επίσης δεξιότητες στη διαχείριση ναυτιλιακών λειτουργιών, εφοδιαστικής αλυσίδας και αυτοματισμών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση για ένταξή τους στο πρόγραμμα, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη σπουδών τον Οκτώβριο 2023.

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι και την Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Ο αριθμός των εισακτέων ανά έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 60 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης οι οποίοι καταβάλουν τέλη φοίτησης.

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές»

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές με δύο σύγχρονες κατευθύνσεις:

• Επιχειρησιακή Διαχείριση στη Ναυτιλία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics

• Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

Για να αποκτήσει κάποιος το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία 10 μαθήματα (5 κύρια μαθήματα και 5 μαθήματα ειδίκευσης), να εκπονήσει μια διπλωματική εργασία και να παρακολουθήσει επιτυχώς 2 σεμινάρια. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ είναι 90 ECTS, με 60 ECTS προερχόμενα από τα μαθήματα, 4 ECTS από τα σεμινάρια και 26 ECTS από τη διπλωματική εργασία.

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 3.000 ευρώ το οποίο καταβάλεται σε δόσεις.

Το Πρόγραμμα διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (Full Time φοίτηση) και ξεκινά κάθε χειμερινό εξάμηνο (Full/Part Time φοίτηση) και Εαρινό Εξάμηνο (Part Time φοίτηση).

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές» – Γραφείο ΖΑ010 – Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα (Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγαλεω, Τ.Κ. 12244) και στα τηλέφωνα 210 5381327 και 6955442092 . Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον ιστότοπο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών http://ntst-aegean.uniwa.gr/ ή να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα email: ntst@aegean.gr / ntst@uniwa.gr