Η ΑΕΝ Οινουσσών σε νέα εποχή

0

Ένα από τα σημαντικότερα βήματα προόδου προς την κατεύθυνση της συνολικής αναβάθμισης παροχών παιδείας κάνει η ΑΕΝ Πλοιάρχων Οινουσσών, που προχώρησε στην παραλαβή και εγκατάσταση νέων προσομοιωτών συνολικής αξίας άνω των 600.000 ευρώ.

Πρόκειται για Προσομοιωτή «ECDIS RADAR ARPA» συμβατικής αξίας 279.760,12€ καθώς και Προσομοιωτών «GMDSS» και «Χειρισμού Υγρού Φορτίου» συμβατικής αξίας 373.904,64€.

ad87b77d774abb6dcb8a1ece2aa0abce

Τα ανωτέρω είδη αποτελούν σύμβαση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με ιδιωτική Ελληνική εταιρία στο πλαίσιο της υπ’ άριθμ 13/2021 Διακήρυξης του ανωτέρω Υπουργείου.

Η χρηματοδότηση γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Ε.Ν.) ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές Υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο».

Πηγή: www.politischios.gr