Ποιοι παράγοντες οδήγησαν σε κρατήσεις πλοίων από τις λιμενικές αρχές

0

Ο νηογνώμονας ABS, στo πλαίσιo της αποστολής του για την προώθηση της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιακών στοιχείων στη θάλασσα αλλά και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, εξέδωσε την πρώτη τριμηνιαία έκθεση του έτους για τις επιθεωρήσεις κράτους λιμένα.

Η έκθεση παρέχει στους πλοιοκτήτες πληροφορίες σχετικά με ανεπάρκειες που εντοπίστηκαν σε πλοία ταξινομημένα στον ABS κατά τη διάρκεια διαφόρων επιθεωρήσεων Port State που πραγματοποιήθηκαν παγκοσμίως κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023. Η δημοσίευση της εν λόγω έκθεσης σκοπεύει να βοηθήσει τους πλοιοκτήτες παρέχοντας ενημέρωση σχετικά με πιθανούς τομείς ανησυχίας που έχουν εντοπιστεί σε πλοία που είναι ταξινομημένα στον ABS.

Σύμφωνα με την έκθεση, για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2023 έως 31 Μαρτίου 2023, οι κυριότερες κατηγορίες ανεπαρκειών που οδήγησαν σε κρατήσεις πλοίων από τις λιμενικές αρχές και καταγράφηκαν στις βάσεις δεδομένων των Paris Memorandum of Understanding (MoU), Tokyo MoU και της Αμερικανικής Ακτοφυλακής (USCG) είναι οι εξής: ISM, πυροσβεστικά μέσα, συστήματα εξαερισμού, σωσίβιες λέμβοι, εφεδρική γεννήτρια, πυροσβεστική αντλία εκτάκτου ανάγκης, δεξαμενές καυσίμου και θαλάσσιου έρματος, ηλεκτρογεννήτριες, ασκήσεις πυρόσβεσης, λειτουργία συστημάτων πυρόσβεσης και μέσα διαφυγής πληρώματος.

1o

Για την παραπάνω περίοδο καταγράφηκαν συνολικά 558 κρατήσεις πλοίων στo πλαίσιo των επιθεωρήσεων των Paris MoU, Tokyo MoU και της Αμερικανικής Ακτοφυλακής (USCG), από τα οποία μόλις 24 ήταν εκείνα που είναι ταξινομημένα στον ABS.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή των χωρών στις οποίες έγιναν οι κρατήσεις των 24 πλοίων που είναι ταξινομημένα στον ABS. Συγκεκριμένα, έξι κρατήσεις καταγράφηκαν στην Αυστραλία, τρεις στην Κίνα και τη Σιγκαπούρη, δύο στην Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία, ενώ από μια στη Ρωσία, την Ισπανία, τη Νορβηγία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και την Ινδονησία.

2o

Παράλληλα, από την καταγραφή των χωρών στις οποίες πραγματοποιήθηκαν επιθεωρήσεις κράτους λιμένα σε πλοία του ABS το πρώτο τρίμηνο του 2023, προκύπτει ότι η Αμερική κατέγραψε με διαφορά τις περισσότερες επιθεωρήσεις, μετρώντας 63 έναντι των 17 επιθεωρήσεων που καταγράφηκαν στην Κίνα η οποία είναι στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας.

3o

Διαβάστε ολόκληρο το report εδώ: https://ww2.eagle.org/content/dam/eagle/rules-and-resources/Flag-and-Port-State-Information/psc-quarterly-report-q1-2023.pdf