Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών: Η θάλασσα είναι το θεμέλιο της ζωής

0

Ο ωκεανός είναι το θεμέλιο της ζωής. Παρέχει τον αέρα που αναπνέουμε και τα τρόφιμα που τρώμε. Ρυθμίζει το κλίμα και τον καιρό.

Ο ωκεανός είναι η μεγαλύτερη δεξαμενή βιοποικιλότητας του πλανήτη μας. Οι πόροι του στηρίζουν τις κοινότητες, την ευημερία και την ανθρώπινη υγεία σε όλο τον κόσμο.

Η ανθρωπότητα βασίζεται στους ωκεανούς. Μπορεί όμως ο ωκεανός να βασίζεται σε εμάς;

Η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή θερμαίνει τον πλανήτη μας, διαταράσσει τα καιρικά φαινόμενα και τα ωκεάνια ρεύματα, μεταβάλλει τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τα είδη που ζουν εκεί.

Η θαλάσσια βιοποικιλότητα δέχεται επίθεση από την υπεραλίευση, την υπερεκμετάλλευση και την οξίνιση των ωκεανών. Πάνω από το ένα τρίτο των ιχθυαποθεμάτων αλιεύονται σε μη βιώσιμα επίπεδα.

Μολύνουμε τα παράκτια ύδατά μας με χημικά, πλαστικά και ανθρώπινα απόβλητα.

Η προστασία του υδάτινου στοιχείου για την περιβαλλοντική ισορροπία της Γης είναι μια πρόκληση μείζονος σημασίας σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι για το μέλλον της ανθρωπότητας και του πλανήτη. Η προσεκτική διαχείριση αυτού του πολύτιμου παγκόσμιου πόρου είναι το κλειδί για ένα βιώσιμο μέλλον: εκατοντάδες χιλιάδες είδη οργανισμών διαβιούν στις θάλασσες του κόσμου και περισσότεροι από τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από τη θάλασσα και τις ακτές για τον βιοπορισμό τους.

Ταυτόχρονα, οι ωκεανοί αποτελούν φυσικό σύμμαχο στη μάχη κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη, καθώς απορροφούν το 30% του διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Η παγκόσμια κοινότητα, αντιλαμβανόμενη τη ζωτική σημασία των ωκεανών, έχει συμπεριλάβει την προστασία του υδάτινου στοιχείου στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

Υπό αυτό το πρίσμα, αναδεικνύεται η σημασία της HELMEPA ως πρωτοπόρου οργανισμού που, εδώ και 40 χρόνια, προσφέρει ανιδιοτελώς στον αγώνα της ενημέρωσης του κοινού για τον καθοριστικό ρόλο της θάλασσας στη ζωή όλων μας. Στο σημερινό σημείο καμπής, η Ελληνική Ένωση για την Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος συνεχίζει να εργάζεται με τρόπο καινοτόμο, ευέλικτο και υπεύθυνο για την επίτευξη του 14ου στόχου βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, που αφορά τη ζωή στη θάλασσα, και να υποστηρίζει την επίτευξη του συνόλου των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

Με αφορμή μάλιστα την Παγκόσμια Ημέρα των Ωκεανών, η HELMEPA, υπό την αιγίδα της INTERMEPA και με τη συνεργασία των 7 ακόμη MEPAs, αναδεικνύει, μέσω των social media, τη σημασία τους για την ανθρωπότητα και για τον πλανήτη.

Στην πορεία της προς την επόμενη τεσσαρακονταετία, η HELMEPA εντάσσει το μείζον θέμα της κλιματικής αλλαγής στη θεματολογία των δράσεων που προγραμματίζει, ώστε να ευαισθητοποιήσει την ελληνική κοινωνία για την κρισιμότητα της κατάστασης και την ανάγκη ανάληψης του μεριδίου ευθύνης που αναλογεί στον καθένα ξεχωριστά. Αξιοποιώντας τις εμπειρίες και τις γνώσεις που έχει αποκομίσει στην πορεία των πρώτων 40 χρόνων, συνεχίζει την προσπάθεια για την ολιστική περιβαλλοντική ενημέρωση, την κινητοποίηση του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας και τη συμμετοχή όλο και περισσότερων εθελοντών στις δράσεις της. Συνεχίζει, επίσης, να προσελκύει το διεθνές ενδιαφέρον ως πρότυπο εθελοντικής δράσης που ξεπήδησε από την ελληνική ναυτιλιακή οικογένεια αλλά σύντομα αγκάλιασε όλη την κοινωνία ως πρωτοπόρος και υπεύθυνος οργανισμός της παγκόσμιας κοινότητας.

Πηγή: Επετειακό Λεύκωμα HELMEPA