Η πρώτη μελέτη για τη μέτρηση των εκπομπών άνθρακα ολόκληρου του κύκλου ζωής ενός πλοίου

0

O νηογνώμονας Lloyd’s Register (LR) και οι εταιρείες Knutsen, HD Korea Shipbuilding and Offshore Engineering (HD KSOE) και HD Hyundai Heavy Industries (HHI) ανακοίνωσαν την υπογραφή ενός κοινού αναπτυξιακού έργου (JDP) που αφορά τον υπολογισμό των ανθρακικών εκπομπών που παράγονται κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής ενός νεότευκτου πλοίου μεταφοράς LNG.

Πρόκειται για την πρώτη ναυτιλιακή μελέτη για τη μέτρηση των εκπομπών άνθρακα ολόκληρου του κύκλου ζωής ενός πλοίου, από την εξόρυξη των πρώτων υλών έως τον παροπλισμό/ανακύκλωσή του, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής του εξοπλισμού και των εξαρτημάτων του πλοίου, της μεταφοράς αυτών στο ναυπηγείο, της διαδικασίας ναυπήγησης, της λειτουργίας και των εργασιών συντήρησής του.

Σκοπός της μελέτης είναι να καθορίσει το περιβαλλοντικό αποτέλεσμα της διαδικασίας ναυπήγησης ενός πλοίου μεταφοράς LNG, βοηθώντας τους οργανισμούς του ναυτιλιακού κλάδου να βελτιώσουν τη ρυθμιστική τους ετοιμότητα και να παρέχουν εκτιμήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις των μελλοντικών κανονισμών, μαζί με δεδομένα τα οποία θα θέσουν τη βάση για τη χάραξη νέων στρατηγικών βιωσιμότητας.

Παράλληλα, το εν λόγω έργο θα βοηθήσει το Lloyd’s Register να ορίσει βασικά σημεία αναφοράς για την υιοθέτηση νέων κανονισμών και απαιτήσεων αλλά και την παροχή καθοδήγησης σχετικά με τον τρόπο εκτίμησης των επιπέδων των ανθρακικών εκπομπών ολόκληρου του κύκλου ζωής ενός πλοίου.

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά