Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις δορυφορικές πυξίδες

0

Oι δορυφορικές πυξίδες αποτελούν συστήματα προσδιορισμού της κατευθύνσεως του πλοίου με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των δορυφορικών συστημάτων προσδιορισμού GNSS (Global Navigation Satellite System).

Η βασική αρχή λειτουργίας των δορυφορικών πυξίδων βασίζεται στην τοποθέτηση σε δύο σημεία του σκάφους δύο κεραιών/δεκτών GPS/GNSS, ώστε να προσδιοριστεί η θέση τους με πολύ μεγάλη ακρίβεια και να μπορεί εύκολα να υπολογίζεται η διεύθυνση της γραμμής που ορίζεται από τα δύο σημεία.

Για τον προσδιορισμό της κατευθύνσεως του σκάφους με μια δορυφορική πυξίδα χρησιμοποιείται η σύνθετη διάταξη δύο ή τριών κεραιών λήψεως δορυφορικών συστημάτων. Με τη διάταξη τριών κεραιών-δεκτών εξασφαλίζεται η ακρίβεια μετρήσεως της πορείας στους τρεις άξονες του χώρου της τάξεως των εκατοστών της μοίρας. Με τη βοήθεια του ενσωματωμένου επεξεργαστή, εκτελείται επίσης άμεσος υπολογισμός του ρυθμού μεταβολής της πορείας σε κάθε άξονα, μετρώντας με ακρίβεια ρυθμούς που υπερβαίνουν ακόμη και τις 20 μοίρες ανά δευτερόλεπτο.

Οι βασικότερες μονάδες από τις οποίες αποτελείται ένα τυπικό σύστημα πληροφορικής πυξίδας είναι η μονάδα των κεραιών λήψεως των δορυφορικών σημάτων, η μονάδα επεξεργασίας, η μονάδα αλληλεπιδράσεως με τον χρήστη και η μονάδα διασύνδεσης με άλλα ναυτικά ηλεκτρονικά όργανα και συστήματα.

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των δορυφορικών συστημάτων, οι δορυφορικές πυξίδες υπερτερούν έναντι των άλλων ναυτικών πυξίδων για τους παρακάτω λόγους:

Δεν επηρεάζονται από μαγνητικά πεδία ή μεταλλικά αντικείμενα συγκριτικά με τις μαγνητικές πυξίδες.

Δεν διαθέτουν κινούμενα ηλεκτρομηχανικά μέρη, αποφεύγοντας τυχόν βλάβες.

Αποτελούν κατασκευές με μικρό βάρος και εξαιρετική αντοχή.

Παρέχουν άμεση ακρίβεια μετρήσεων και ταχύτατη απόκριση στις μεταβολές πορείας από την ενεργοποίησή τους.

Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα

Οι πληροφορίες για το παραπάνω άρθρο αντλήθηκαν από το βιβλίο Ναυτικά ηλεκτρονικά όργανα και συστήματα ηλεκτρονικού χάρτη ECDIS, Β΄ Έκδοση, των Α. Παλληκάρη κ.ά., Εκδόσεις Ιδρύματος Ευγενίδου, Αθήνα 2016.

Το βιβλίο Ναυτικά ηλεκτρονικά όργανα και συστήματα ηλεκτρονικού χάρτη ECDIS, του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα αρχείο διδακτικών βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.