Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το βιβλίο διαγωγής και ευστάθειας

0

Το βιβλίο διαγωγής και ευστάθειας (trim and stability booklet) περιλαμβάνεται στη σειρά βιβλίων/εγχειριδίων που παραδίδονται από το ναυπηγείο στον ιδιοκτήτη. Το παραπάνω βιβλίο χρησιμοποιείται καθημερινά από τους αξιωματικούς του πλοίου και παρέχει τα παρακάτω τεχνικά δεδομένα:

– Γενικές λεπτομέρειες και σχέδια γενικών διατάξεων.

– Αναφορά του πειράματος ευστάθειας.

– Χωρητικότητα, στοιχεία ευστάθειας για όλα τα κύτη, διαμερίσματα και δεξαμενές.

– Τις καμπύλες στατικής ευστάθειας.

– Την κλίμακα Deadweight.

– Τις υδροστατικές καμπύλες.

– Παραδείγματα φόρτωσης του πλοίου σε διαφορετικές συνθήκες (πλήρως φορτωμένο κατά την αναχώρηση και άφιξη, πλήρως ερματισμένο κατά την αναχώρηση και άφιξη, μεσαία ερματισμένο κατά την αναχώρηση και άφιξη και ελαφρά ερματισμένο κατά την αναχώρηση και άφιξη).

Η κλίμακα εκτοπίσματος που περιέχεται στο βιβλίο trim and stability booklet χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του νέου βυθίσματος ή του πιθανού επιπλέον φορτίου που θα μπορούσε να φέρει σε νερό μικρότερης πυκνότητας από το νερό της θάλασσας.

Στα σύγχρονα πλοία, τα δεδομένα ευστάθειας του πλοίου trim and stability booklet, εκτός από την τυπωμένη μορφή βιβλίου, παρέχονται και σε ηλεκτρονική μορφή. Επίσης, τα ηλεκτρονικά δεδομένα εισάγονται σε εγκεκριμένα λογισμικά (από τον εκάστοτε νηογνώμονα του πλοίου) υπολογισμού δυναμικής φορτώσεως του πλοίου, όπου μαζί με τους ηλεκτρονικούς αισθητήρες/ραντάρ που βρίσκονται τοποθετημένοι στις δεξαμενές/αμπάρια υπολογίζονται η ευστάθεια και η διαγωγή του πλοίου. Η χρήση του παραπάνω λογισμικού είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη διασφάλιση της ασφαλούς φόρτωσης και της εκφόρτωσης του πλοίου.

Στοιχεία ναυπηγιας Ε. Ζωγραφάκη, Ίδρυμα Ευγενιδου 2022

Οι πληροφορίες για το παραπάνω άρθρο αντλήθηκαν από το βιβλίο Στοιχεία Ναυπηγίας, του Ε. Ζωγραφάκη, Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα 2021, σσ. 61- 62.

Το βιβλίο Στοιχεία Ναυπηγίας, του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα αρχείο διδακτικών βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.