Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το σύστημα ψύξης ΜΕΚ

0

Κατά τη λειτουργία των ΜΕΚ με την καύση του καυσίμου, μέρος της θερμότητας των καυσαερίων μεταδίδεται στο σώμα της μηχανής. Αυτή η θερμότητα θα πρέπει να απαχθεί από τα μεταλλικά μέρη της μηχανής, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθούν βλάβες από την ανεξέλεγκτη θερμική καταπόνηση των εξαρτημάτων της. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης στο σώμα της μηχανής, υπάρχουν διαμορφωμένοι οχετοί για την κυκλοφορία νερού ψύξης, που θα απομακρύνει τη θερμότητα και η μηχανή θα λειτουργεί με ασφάλεια.

Το νερό ψύξης αποτελεί επεξεργασμένο απεσταγμένο νερό, το οποίο κυκλοφορεί σε ένα κλειστό δίκτυο, ψύχεται σε έναν εναλλάκτη θερμότητας, για να επιστρέψει ξανά στη μηχανή. Ως ψυκτικό μέσο χρησιμοποιείται η θάλασσα. Για την ασφαλή λειτουργία του πλοίου, οι εναλλάκτες και οι αντλίες του συστήματος ψύξης είναι διπλοί. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα ψύξης αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

Αντλία θαλάσσης (sea water pump): Η αντλία θαλάσσης χρησιμοποιείται για την παροχή θάλασσας στον κεντρικό εναλλάκτη θερμότητας-κεντρικό ψυγείο. Μετά τη διέλευση από το ψυγείο, η θάλασσα απορρίπτεται εκτός ψυγείου.

Κεντρικός εναλλάκτης θερμότητας ‒ ψυγείο χαμηλής θερμοκρασίας (low temperature central cooler): Με τη θάλασσα ψύχεται το νερό που κυκλοφορεί εξωτερικά των χιτωνίων της Κ/Μ και των ηλεκτρομηχανών, στο ψυγείο λαδιού και στα ψυγεία των βοηθητικών μηχανημάτων πχ. οι αεροσυμπιεστές.

Εναλλάκτης θερμότητας ‒ ψυγείο υψηλής θερμοκρασίας (high temperature cooler): Όπου ψύχεται το νερό των χιτωνίων και παράλληλα με αυτό, το ψυγείο με παράκαμψη με τρίοδη βαλβίδα βρίσκεται και ο αποστακτήρας νερού.

Η αντλία για την κυκλοφορία (jacket pump) του γλυκού νερού στο ψυγείο των χιτωνίων της Κ/Μ.

Η αντλία για την κυκλοφορία (low temperature circulation pump) του νερού στο δίκτυο ψύξης που αφορά το ψυγείο αέρα, λιπαντικού ελαίου, ηλεκτρομηχανών και τα ψυγεία των βοηθητικών μηχανημάτων.