Η ενεργειακή απόδοση των πλοίων στο επίκεντρο ιαπωνικής συνεργασίας

0

Οι ιαπωνικές εταιρείες Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (MOL), MOL Techno-Trade Ltd. (MOLTT) και Akishima Laboratories (Mitsui Zosen) Inc. πρόσφατα ανακοίνωσαν πως πρόκειται να συνεργαστούν με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των πλοίων που διαχειρίζεται ο όμιλος MOL.

Με την τεχνολογία να διαδραματίζει ολοένα και κρισιμότερο ρόλο σε κάθε πτυχή της ναυτιλιακής βιομηχανίας, ο όμιλος MOL αναγνωρίζει την ανάγκη να επιταχύνει την επιχειρησιακή του εξέλιξη μέσω της αξιοποίησης διαφόρων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας (ESD), με απώτερο στόχο τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των πλοίων του με τον πλέον αποδοτικό και άμεσο τρόπο.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, οι τρεις εταίροι θα εξετάσουν διεξοδικά τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του κάθε πλοίου της MOL και θα εφαρμόσουν 18 διαφορετικές λύσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την εφαρμογή αντιρρυπαντικών επιστρώσεων χαμηλού συντελεστή τριβής, την πραγματοποίηση μετασκευών στις προπέλες των πλοίων και την υιοθέτηση διαφόρων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Στόχος της σύμπραξης είναι η μείωση της κατανάλωσης καυσίμου των πλοίων του ομίλου, κατά 5% έως το τέλος του 2024, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019. Η MOL έχει θέσει μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των δραστηριοτήτων της κατά 45% έως το 2035 σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα του 2019, καθώς και για την επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, και η νέα συνεργασία αναμένεται να συμβάλει στις προσπάθειες του ομίλου για τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας απαλλαγμένης από τον άνθρακα.