Η μεθανόλη ως ναυτιλιακό καύσιμο σε πρώτο πλάνο

0

Η MAN Energy Solutions υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας (MoU) με τη Stena Teknik, το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της Stena, και την Proman, τον μεγαλύτερο παγκοσμίως παραγωγό μεθανόλης, προκειμένου να εξετάσουν τις δυνατότητες μετατροπής των κινητήρων MAN 48/60 σε κινητήρες διπλού καυσίμου, που θα καταναλώνουν ως καύσιμα ντίζελ και μεθανόλη.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, θα πραγματοποιηθεί αρχικά μια μελέτη σκοπιμότητας, η οποία θα καθορίζει τον σκοπό και τα όρια του έργου, τον καταμερισμό των εργασιών και τις αντίστοιχες αρμοδιότητες των τριών συνεργατών. Πρωταρχικός στόχος της συνεργασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων καύσης της μεθανόλης σύμφωνα με τον κύκλο Otto, χρησιμοποιώντας τεχνολογία άμεσου ψεκασμού. Παράλληλα, οι εταίροι θα διερευνήσουν και τις δυνατότητες ανάπτυξης τεχνολογιών άμεσου ψεκασμού καυσίμου μεθανόλης (MeOH) για νεότευκτα πλοία αλλά και για μετασκευές υπαρχόντων κινητήρων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης σκοπιμότητας, η δεύτερη φάση της συνεργασίας θα περιλαμβάνει τη μετασκευή κινητήρων και την πραγματοποίηση δοκιμών, ενώ τέλος η τρίτη φάση θα αφορά την ολοκλήρωση των δοκιμών και την παράδοση των κινητήρων για εμπορική χρήση.

Φωτό: www.proman.org

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά