ΣΕΒ & ALBA: Νέο πρόγραμμα υποτροφιών

0

Στο νέο οικονομικό, κοινωνικό και επιχειρηματικό διεθνές περιβάλλον με τις προκλήσεις σχετικά με την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων να αυξάνονται ολοένα και περισσότερο, απαιτείται συνεχής εκπαίδευση των στελεχών με σκοπό την εξέλιξη και αναβάθμιση των δεξιοτήτων και γνώσεων τους. Τα οφέλη είναι ιδιαίτερα σημαντικά τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και τους ίδιους τους εργαζόμενους, καθώς προσφέροντας ευκαιρίες μάθησης και εξέλιξης αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και δημιουργούνται σχέσεις εμπιστοσύνης. Τα στελέχη που μετεκπαιδεύονται αποκτούν πρόσβαση σε νέες γνώσεις και διαμορφώνουν δεξιότητες χρήσιμες για την εξέλιξη της επιχείρησης με όρους ανταγωνιστικότητας , εταιρικής διακυβέρνησης, εξωστρέφειας, καινοτομίας και παραγωγικότητας . Παράλληλα, η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο δημιουργεί και τις κατάλληλες προϋποθέσεις όχι μόνο για την διατήρηση των εργαζομένων, αλλά και για την προσέλκυση νέων στελεχών που αναζητούν αξιόπιστους, υπεύθυνους εργοδότες καθώς και ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης.

Σε αυτό το πλαίσιο και ως αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής του ΣΕΒ για την υποστήριξη των επιχειρήσεων-μελών και την ανάπτυξη σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους, προσφέρει πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο Alba Graduate Business School, για 6η συνεχόμενη περίοδο. Οι νέες υποτροφίες αφορούν στο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, καλύπτουν το 50% των διδάκτρων, και απευθύνονται σε στελέχη που εργάζονται σε επιχειρήσεις–μέλη του Συνδέσμου.

Η κοινή αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται στο επίκεντρο της κοινής εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας ΣΕΒ και Alba «ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ» και συνδυάζει την ακαδημαϊκή αριστεία του Alba με τον ρόλο και τη στρατηγική του ΣΕΒ για την ανάπτυξη και παραγωγική μεγέθυνση των επιχειρήσεων, μέσω της διαρκούς εκπαίδευσης και της κατάρτισης, σε ένα περιβάλλον που αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς.

Ο ΣΕΒ λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσαρμογή στις σύγχρονες τάσεις της οικονομίας αποτελεί κλειδί για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων συνεχίζει να εστιάζει τις δράσεις του σε πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των στελεχών, ενισχύουν τη διασύνδεση της επιχειρηματικότητας με την εκπαίδευση και οδηγούν στη δημιουργία μιας οικονομίας και κοινωνίας που καινοτομούν και βρίσκονται στην καρδιά των εξελίξεων.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υποτροφίες του ΣΕΒ θα βρείτε εδώ.

Φωτο: Alba Graduate Business School