«Αι υποτροφίαι Γουλανδρή» στις νυκτερινές σχολές μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού

0

Τα Ναυτικά Χρονικά, από την πρώτη στιγμή της έκδοσής τους, υπήρξαν ένθερμος υποστηρικτής της προαγωγής, της βελτίωσης και εν γένει της ενίσχυσης της ναυτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. Ειδήσεις που αναδείκνυαν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες έβρισκαν πάντοτε χώρο στις σελίδες του περιοδικού, φέρνοντας στο προσκήνιο τις ανάγκες και τα ζητήματα της ελληνικής ναυτικής εκπαίδευσης.

Στο τεύχος της 1ης Ιανουαρίου 1970, τα Ναυτικά Χρονικά αναφέρθηκαν στην «εμπνευσμένην προσπάθειαν» του Οίκου των Υιών Π. Γουλανδρή να ενισχύσουν τη νέα γενιά που σπούδαζε με το όνειρο να εισέλθει στα πλοία του Εμπορικού Ναυτικού. Σε αυτό το πλαίσιο, η οικογένεια Γουλανδρή αποφάσισε να υποστηρίξει τους καλύτερους μαθητές στις νυκτερινές σχολές μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού.

Ως βασικά κριτήρια της επιλογής των υποτρόφων, που έγινε με τη συνεργασία των διευθύνσεων των σχολών, ελήφθησαν υπόψη το ήθος, η επίδοση καθώς και τα χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Με βάση τα παραπάνω, επιλέχθηκαν 58 σπουδαστές, των οποίων τα δίδακτρα, τα βιβλία αλλά και οι γενικότερες εκπαιδευτικές δαπάνες καλύφθηκαν από την Orion Shipping.

2.

Ο Βασίλης Π. Γουλανδρής εν μέσω των υπότροφων σπουδαστών. Στα αριστερά του, ο ιδρυτής των Ναυτικών Χρονικών Δημήτριος Κωττάκης, ο οποίος είχε ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Το φωτογραφικό υλικό που συνοδεύει το παρόν άρθρο προέρχεται από το Αρχείο των Ναυτικών Χρονικών και απεικονίζει στιγμιότυπα από τη συνάντηση των υποτρόφων σπουδαστών με τον αείμνηστο Βασίλη Π. Γουλανδρή (1913-1994), ο οποίος θέλησε να συναντηθεί μαζί τους και να τους γνωρίσει προσωπικά. Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου του 1969, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ο Έλληνας πλοιοκτήτης συζήτησε με τους σπουδαστές, ενδιαφέρθηκε για τα ζητήματα που τους απασχολούσαν, ενώ δεν παρέλειψε να τους αποδώσει και ένα χριστουγεννιάτικο δώρο.

Τα Ναυτικά Χρονικά, ολοκληρώνοντας την καταγραφή της είδησης, σημειώνουν ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες θα ωθήσουν τη νεολαία να στραφεί στη θάλασσα και να σταδιοδρομήσει στις γέφυρες και στα μηχανοστάσια του ελληνόκτητου στόλου.

Μπορείτε να διαβάσετε την αναφορά των Ναυτικών Χρονικών στο γεγονός εδώ.

Η ψηφιοποίηση του αρχείου των τευχών από το 1931 έως το 1983 είναι μια ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Ευγενίδου, στη μνήμη της Μαριάνθης Σίμου.