Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον μετεωρολογικό κλωβό

0

Ο μετεωρολογικός κλωβός είναι ένα ξύλινο κουτί, λευκού χρώματος, με περσίδες γύρω του, και χρησιμοποιείται για την προστασία των μετεωρολογικών οργάνων (π.χ. θερμογράφος, υγρογράφος, βαρογράφος) από τη βροχή, τις διάφορες ακτινοβολίες και τους ισχυρούς ανέμους. Το λευκό χρώμα έχει επιλεγεί προκειμένου να μην απορροφά αλλά να ανακλά την ηλιακή ακτινοβολία, ώστε οι ενδείξεις του θερμομέτρου που περιλαμβάνει ο κλωβός να προσεγγίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις πραγματικές τιμές. Οι περιμετρικές περσίδες που περικλείουν το κουτί στις τέσσερις πλευρές του επιτρέπουν στον αέρα να κυκλοφορεί στον κλωβό ελεύθερα και χωρίς τον φόβο να προκληθεί ζημιά στα όργανα εάν η ένταση του ανέμου ξεπεράσει κάποια οριακή τιμή. Συνήθως η πόρτα του κλωβού βλέπει προς βορρά, ώστε να μην πέφτει η ηλιακή ακτινοβολία στα όργανα όταν ανοίγουν οι πόρτες για μετρήσεις.

Στα πλοία, ο μετεωρολογικός κλωβός έχει μικρότερες διαστάσεις από ό,τι εκείνος της ξηράς, γιατί κάποια από τα όργανα μέτρησης βρίσκονται στη γέφυρα του πλοίου. Επίσης, δεν στηρίζεται στο κατάστρωμα του πλοίου, για να αποφεύγονται τυχόν σφάλματα στις ενδείξεις των οργάνων. Ενδέχεται να κρέμεται με τη βοήθεια σύρματος σε ύψος 2 μ. πάνω από το κατάστρωμα, έξω από τη γέφυρα. Επίσης, επιλέγεται σημείο απομακρυσμένο από αναθυμιάσεις που μπορεί να προέρχονται από το μηχανοστάσιο ή άλλα μέρη του πλοίου.

βιβλίο Ναυτικής Μετεωρολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου (Αικατερίνη Γ. Ψύχα, Μιχαήλ Π. Μηνογιάννης)Οι πληροφορίες για το παραπάνω άρθρο αντλήθηκαν από το βιβλίο Ναυτική Μετεωρολογία (Γ’ Έκδοση), των Αικατερίνη Γ. Ψύχα και Μιχαήλ Π. Μηνογιάννη, Έκδοση Ιδρύματος Ευγενίδου 2020, σελ. 28

Το βιβλίο Ναυτική Μετεωρολογία του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα αρχείο διδακτικών βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.