Νομική Σχολή Αθηνών: Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εμπορικού & Ναυτικού Δικαίου

0

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Νομικής Σχολής Αθηνών η προκήρυξη για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Εμπορικού Δικαίου στις 3 κατευθύνσεις του (Ναυτικό Δίκαιο, Εταιρείες και Χρηματοδότηση, Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε την Τρίτη 26 Απριλίου 2022 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση eprotocol.uoa.gr.

Το Μεταπτυχιακό του Ναυτικού Δικαίου εμφανίζεται ανανεωμένο από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά σε τρία βασικά σημεία:

  • Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται πλέον με συνέντευξη και προφορική αξιολόγηση.
  • Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας καθίσταται φέτος για πρώτη φορά προαιρετική. Αντ’ αυτής ο φοιτητής έχει την επιλογή της επιτυχούς ολοκλήρωσης δύο εξαμήνων υποχρεωτικής φοίτησης ενός κύκλου συστηματικών εξειδικευμένων σπουδών εννέα (9) μαθημάτων με παράλληλη ερευνητική εργασία. Έτσι, η νέα ευέλικτη δομή του προγράμματος καλύπτει τόσο τις ανάγκες εξειδίκευσης της ναυτιλιακής αγοράς, όσο και το ενδιαφέρον για περαιτέρω επιστημονική-ερευνητική ενασχόληση με το αντικείμενο.
  • Το Πρόγραμμα εμπλουτίζεται με νέα μαθήματα που το φέρνουν πιο κοντά στην ημεδαπή και διεθνή θεωρία και πράξη και παρακολουθούν απολύτως τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα. Εκτός από τα ήδη προσφερόμενα μαθήματα (υποχρεωτικά: Ναύλωση – Θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών, Επίλυση Ναυτικών Διαφορών – Ναυτική Διαιτησία, Δίκαιο Θαλάσσιας Ασφάλισης και Ειδικά Θέματα Διεθνούς Ναυτικού Δικαίου – Κίνδυνοι της Θαλάσσιας Αποστολής, επιλεγόμενα: Δίκαιο Χερσαίας και Εναέριας Μεταφοράς, Ναυτιλιακή Οικονομία & Χρηματοδότηση, Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Ανταγωνισμός και Ρύθμιση: Τα παραδείγματα της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, Διεθνής Πτώχευση, Ναυτεργατικό Δίκαιο, Νομικό Πλαίσιο του Διεθνούς Εμπορίου, Κρατικές Ενισχύσεις), προστίθενται τα ακόλουθα: Ειδικά Θέματα Δικαίου Κεφαλαιαγοράς, Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο, International and European Tax Law, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο, International Economic Law of Business Transactions. Μάλιστα, με το νέο μάθημα Developments of English case law on Shipping, το οποίο θα διδάσκεται από ξένους Καθηγητές, το Πρόγραμμα προσφέρει μια μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα ευκαιρία εξοικείωσης με την αγγλική θεωρία και νομολογία.

Η επιτυχημένη υιοθέτηση διεπιστημονικής και πολυπρισματικής προσέγγισης συνεχίζει αναλλοίωτη, με τη συμμετοχή στη διδασκαλία εξειδικευμένων μελών ΔΕΠ άλλων σχολών, επιστημόνων με πολυετή θεωρητική και πρακτική εμπειρία, καθώς και στελεχών διεθνών οργανισμών. Διαλέξεις στα αγγλικά από επισκέπτες Καθηγητές, προερχόμενους από εγνωσμένου κύρους Ιδρύματα της αλλοδαπής, αποτελούν επίσης μέρος του Προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τις προϋποθέσεις συμμετοχής, την εξεταστέα ύλη και ιδίως τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Νομικής Σχολής.