Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων: Νέες θέσεις ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού

0

Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων δημοσίευσε προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και Ωριαίας Αντιμισθίας για την εκπαιδευτική περίοδο, από 12 Σεπτεμβρίου 2022 έως 28 Ιουλίου 2023.

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις νέες θέσεις θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το αργότερο έως την Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2022.

Τα διδασκόμενα μαθήματα κατά έτος σπουδών, οι προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είναι διαθέσιμα στη σχετική προκήρυξη εδώ.