Νέα δοκιμή βιοκαυσίμου από τη MOL

0

Η ιαπωνική ναυτιλιακή εταιρεία MOL, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για την επίτευξη της ενεργειακής μετάβασης, ολοκλήρωσε με επιτυχία μια νέα δοκιμή βιοκαυσίμου σε μεγάλο επιβατηγό πλοίο.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία χρησιμοποίησε δοκιμαστικά στο πλοίο «Sunflower Shiretoko» ένα ανανεώσιμο καύσιμο ντίζελ που παράγεται από βιομάζα, το οποίο προμηθεύτηκε από την εταιρεία βιοτεχνολογίας Euglena. Το εν λόγω καύσιμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να απαιτούνται αλλαγές στις προδιαγραφές των συμβατικών κινητήρων κατανάλωσης πετρελαίου των πλοίων, ενώ η χρήση του εξασφαλίζει συμμόρφωση με τους κανονισμούς που αφορούν τις εκπομπές SOx, καθώς, σε αντίθεση με το πετρέλαιο, το συγκεκριμένο βιοκαύσιμο δεν περιέχει θείο, έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ατμοσφαιρικής ρύπανσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη MOL, οι εκπομπές CO₂ που παράγονται κατά την καύση του βιοκαυσίμου αντισταθμίζονται από τις ποσότητες CO₂ που απορροφώνται κατά τη φωτοσύνθεση των φυτών που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή της καύσιμης βιομάζας, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα επίτευξης μηδενικών καθαρών ανθρακικών εκπομπών κατά τη χρήση του.