ΝΕΑ ηλεκτρονικά σεμινάρια επαναπιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών από την SQLearn για το 2022

0

Η SQLearn παρέχει ηλεκτρονικά σεμινάρια για την επαναπιστοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στους Τομείς Α και Β, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Το υλικό του σεμιναρίου παρέχεται από έμπειρους εκπαιδευτές στον χώρο των ασφαλιστικών μαθημάτων. Αξιολογητής του μαθήματος είναι ο Νικόλαος Μυλωνάς, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Παναγιώτης Αλεξάκης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τα σεμινάρια είναι σχεδιασμένα ειδικά για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning), είναι διαδραστικά, διαθέτουν αφήγηση και εκτεταμένη χρήση πολυμεσικών στοιχείων ενώ χρησιμοποιούνται μέθοδοι gamification για την καλύτερη κατανόηση του υλικού.

Συγκεκριμένα, διατίθενται τα παρακάτω ηλεκτρονικά σεμινάρια, τα οποία έχουν εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος:

• ΝΕΑ ηλεκτρονικά σεμινάρια:

1. Ασφάλιση Ζωής & Βασικοί Οικονομικοί Κίνδυνοι – Τομέας A, διάρκειας 6 ωρών
2. Κρίσιμα Ζητήματα Κανονισμού GDPR και Cyber Security – Τομέας Β, διάρκειας 10 ωρών

• Ηλεκτρονικά σεμινάρια που έχουν επανεγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος:

1. Βασικές Αρχές Ασφαλίσεων Πυρός, Είδη και Κατηγορίες Ασφαλιστικών Προγραμμάτων – Τομέας Α’, διάρκειας 6 ωρών
2. Ενιαία Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά: Η πορεία για τον εκσυγχρονισμό της – Τομέας Β’, διάρκειας 10 ωρών
3. Η νομοθεσία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (ν. 4583/2018) – διάρκειας 5 ωρών
4. Ο Κανονισμός 1286/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα PRIIPs – Τομέας Β’, διάρκειας 5 ωρών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε ηλεκτρονικού σεμιναρίου ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής μπορεί να λάβει βεβαίωση παρακολούθησης που χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό για την επαναπιστοποίηση.

Επιπλέον, τα οφέλη και για τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους είναι πολλαπλά, καθώς έχουν τη δυνατότητα μέσω τεστ αυτοαξιολόγησης να δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε κάθε γνωστικό αντικείμενο το οποίο καλούνται να αφομοιώσουν, όπως ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες.