Νέα σύμπραξη προσβλέπει στη ταχεία υιοθέτηση των κυψελών καυσίμου

0

Ο Κορεατικός Νηογνώμονας (KR) υπέγραψε ένα μνημόνιο συμφωνίας με τις εταιρείες STX Energy Solutions και Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering προκειμένου να συνεργαστούν για την τυποποίηση και εμπορευματοποίηση συστημάτων κυψελών καυσίμου στερεού οξειδίου που προορίζονται για χρήση σε πλοία.

Στα πλαίσια της συμφωνίας, η STX πρόκειται να εργαστεί για την ανάπτυξη και την παροχή των κυψελών καυσίμου στερεού οξειδίου (SOFC) και η DSME θα αναλάβει την πραγματοποίηση των εργαστηριακών δοκιμών και την αξιολόγηση των συστημάτων. Ο Κορεατικός Νηογνώμονας με τη σειρά του θα αξιολογήσει και θα πιστοποιήσει τις τεχνικές δυνατότητες των συστημάτων, ενώ επιπλέον θα επικυρώσει και θα αναθεωρήσει τους σχετικούς κανονισμούς που αφορούν την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία αυτών.

Στόχος της σύμπραξης είναι η επιτυχημένη τυποποίηση της τεχνολογίας κυψελών καυσίμου στερεού οξειδίου και η διάθεση αυτής στη ναυτιλιακή αγορά, ώστε να υιοθετηθεί από διάφορους τύπους πλοίων στο μέλλον. Οι κυψέλες καυσίμου που καταναλώνουν πράσινο υδρογόνο ή άλλα ανθρακικά ουδέτερα καύσιμα μπορούν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες της ναυτιλιακής βιομηχανίας να απαλλαγεί από τις ανθρακικές εκπομπές μέσα στις επόμενες δεκαετίες, σύμφωνα με τους όλο και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανονισμούς του ΙΜΟ.

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά