Ρυμουλκά: Όσα θα πρέπει να γνωρίζετε

0

Τα ρυμουλκά αποτελούν ευέλικτα στους χειρισμούς και με μεγάλη ισχύ σκάφη, τα οποία, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς. Πιο συγκεκριμένα, τα ρυμουλκά διακρίνονται σε:

Ωκεανοπόρα-ναυαγοσωστικά: Τα ωκεανοπόρα-ναυαγοσωστικά έχουν ικανότητα μακράς παραμονής εν πλω και χαρακτηρίζονται από μεγάλη ισχύ, αρκετό εκτόπισμα και μεγάλη ακτίνα ενέργειας, ανάλογα με την ταχύτητα, την κατανάλωση καυσίμων και τη χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων. Τα συγκεκριμένα ρυμουλκά είναι εξοπλισμένα με άγκιστρο ρυμουλκήσεως, μέσα διάσωσης πλοίων και ναυαγών, μέσα καταπολέμησης πυρκαγιάς και σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά μέσα. Διαθέτουν ηλεκτρικά ή υδραυλικά βαρούλκα, με συγκεκριμένο φορτίο λειτουργίας, κατασκευασμένα ώστε, εάν η τάση υπερβεί το συγκεκριμένο όριο, το τύμπανο του βαρούλκου να χαλαρώσει έως ότου η τάση επανέλθει στην κανονική, αποφεύγοντας τυχόν σπάσιμο του συρματόσχοινου και ζημιές κατά τη ρυμούλκηση σε ανοιχτές θάλασσες. Η έλξη ρυμουλκήσεώς τους φτάνει και τους 300 τόνους.

Ακτοπλοϊκά ρυμουλκά: Διαθέτουν σχετικά μικρή ακτίνα ενέργειας και έχουν μικρές διαστάσεις (30-40 μ.), ισχύ έως 2.500 kW, ταχύτητα ρυμουλκήσεως περίπου 12 κόμβους και έλξη ρυμουλκήσεως 25-30 τόνους. Επιχειρούν κυρίως μεταξύ λιμένων και πλησίον της ακτής.

Ρυμουλκά λιμένος: Τα ρυμουλκά λιμένος και ποταμών χρησιμοποιούνται κυρίως για την παροχή βοήθειας στα πλοία που πλευρίζουν ή απομακρύνονται από τους ντόκους, σε χειρισμούς ποταμών ή διωρύγων. Τα συγκεκριμένα ρυμουλκά, εκτός από τη ρυμούλκηση, μπορούν και να σπρώχνουν/τραβούν το πλοίο, ώστε να τηρείται στη σωστή θέση του ποταμού ή του διαύλου. Διακρίνονται σε συμβατικά με προπέλα σταθερού ή μεταβλητού βήματος και σε ρυμουλκά εξοπλισμένα με έλικα σε δακτύλιο Kort.

Η έλξη ρυμουλκήσεως (bollard pull) αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής αλλά και περιορισμού της χρήσης του κάθε ρυμουλκού λιμένος από ένα πλοίο, καθώς κατά τη χρήση και τη σύνδεση με συρματόσχοινο ρυμουλκών σε ένα πλοίο η έλξη ρυμουλκήσεως δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ασφαλές φορτίο λειτουργίας της συνδεδεμένης μπίντας του πλοίου με του ρυμουλκού.

Ναυτική Τέχνη
Οι πληροφορίες για το παραπάνω άρθρο αντλήθηκαν από το βιβλίο Ναυτική Τέχνη (Β’ Έκδοση) του Γεωργίου Ι. Φαμηλωνίδη, Έκδοση Ιδρύματος Ευγενίδου 2015, σσ. 157-158.

Το βιβλίο Ναυτική Τέχνη του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα αρχείο διδακτικών βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι διαθέσιμο εδώ.

Φωτό: Lynda Hinton/ Unsplash