Παιδική HELMEPA: Ανοικτές οι αιτήσεις για τον πανελλήνιο διαγωνισμό Ζωγραφικής

0

H Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA προκηρύσσει κάθε χρόνο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής για τις Ομάδες του Προγράμματος «Παιδική HELMEPA». Το φετινό θέμα είναι «Ο Γλάρος της HELMEPA: 40 χρόνια ΟΧΙ σκουπίδια, ΟΧΙ πλαστικά στις θάλασσές μας» και απευθύνεται σε τρεις κατηγορίες μαθητών/-τριών:

  • 1η κατηγορία: Νηπιαγωγεία & Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής
  • 2η κατηγορία: Α’, Β’, Γ’ Τάξεις
  • 3η κατηγορία: Δ’, Ε’, ΣΤ’ Τάξεις

Ο Διαγωνισμός θα έχει διάρκεια από τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 11 Μαρτίου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν φωτογραφία (υψηλής ανάλυσης) του έργου τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Παιδικής HELMEPA (helmepajunior@helmepajunior.gr) μέχρι και την 11η Μαρτίου.

Βραβεύσεις

Τα έργα θα σταλούν στα Μέλη της Επιτροπής αξιολόγησης μετά τη λήξη του Διαγωνισμού για να επιλέξουν τα 3 καλύτερα σε κάθε κατηγορία που θα βραβευθούν, με βάση τη δημιουργικότητα, την παιδική αυθεντικότητα, τη συνάφεια με το θέμα του Διαγωνισμού, την πρωτοτυπία και το αισθητικό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση διάκρισης, θα ζητηθεί το πρωτότυπο έργο, ή φωτογραφία του σε υψηλή ανάλυση, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Συνολικά θα δοθούν εννέα βραβεία, τρία σε κάθε κατηγορία. Στο καλύτερο έργο κάθε κατηγορίας απονέμεται το Α’ Βραβείο που είναι η εκτύπωσή του σε Αφίσα, στην οποία θα αναφέρεται το Σχολείο, η Τάξη, ο κωδικός της Ομάδας, το ονοματεπώνυμο του/της Εκπαιδευτικού και των παιδιών στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, εφόσον υπάρχει η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/ κηδεμόνων τους. Το Β’ και Γ’ Βραβείο είναι Έπαινος συμμετοχής προς τους Εκπαιδευτικούς και τα παιδιά των Ομάδων. Όλοι οι συμμετέχοντες (Εκπαιδευτικοί και παιδιά) θα λάβουν αναμνηστικό δίπλωμα.

Προϋποθέσεις

Τα ζωγραφικά έργα θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για να γίνουν δεκτά:

  • Να προέρχονται από Ομάδες του Προγράμματος του τρέχοντος σχολικού έτους (2021-2022) –  Εγγραφή (τα ήδη μέλη του προγράμματος δεν χρειάζεται να επανεγγραφούν)
  • Να είναι ομαδικά και με έντονα χρώματα
  • Να συνοδεύονται από τα στοιχεία: Σχολείο, Τάξη, αριθμός Ομάδας και όνομα Εθελοντή Εκπαιδευτικού

Επιπλέον πληροφορίες

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν έχει οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές/-ήτριες ή το σχολείο, είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/-τριών. Η HELMEPA αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του Διαγωνισμού και διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενασχόλησης εκπαιδευτικών και μαθητών με το πρόγραμμα «Παιδική HELMEPA».

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/ήτριες που θα συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, θα έχουν την ευκαιρία να τον αξιολογήσουν: «Αξιολόγηση Διαγωνισμού Ζωγραφικής».

Έχουμε την πρόθεση να δημοσιοποιήσουμε όλα τα έργα σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και να τα εντάξουμε στις επετειακές εκδηλώσεις, δράσεις και ενέργειες για τα 40 χρόνια λειτουργίας της HELMEPA (π.χ. αφίσες, screensavers για οθόνη υπολογιστή, καπελάκια για καθαρισμούς ακτών, Έκθεση κ.λπ).

H χρήση των υποβληθέντων έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς χωρίς να υπάρξουν έσοδα για τη HELMEPA ή για άλλον (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ).

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το στέλεχος του Τομέα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης της HELMEPA, Δημήτρη Καζά, στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

HELMEPA
Περγάμου 5, 17121 Νέα Σμύρνη – Αθήνα
Τηλ: 210 9343088, 210 9341233, Φαξ: 210 9353847
Ε: helmepajunior@helmepajunior.gr, W: http://www.helmepajunior.gr