Isalos.net: Ένας γόνιμος διάλογος για την πράσινη ευρωπαϊκή ναυτιλία (βίντεο)

0

Ένας γόνιμος διάλογος για την παρόν και το μέλλον της πράσινης ναυτιλίας, της ναυπηγικής βιομηχανίας και του κλάδου ναυτικής τεχνολογίας έλαβε χώρα την Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της ψηφιακής συζήτησης που διοργάνωσε η Isalos.net με τίτλο «Green Shipping & New Technologies: Innovation and Sustainability for the European Maritime Industry».

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι κ.κ. Magda Kopczynska, Director- Waterborne Transport, DG MOVE- European Commission, Δημήτριος Φαφαλιός, Chairman- INTERCARGO & Director- Fafalios Shipping S.A., Σταύρος Χατζηγρηγόρης, MARTECMA & Zodiac Maritime Ltd. και Ελένη Πολυχρονοπούλου, President- HEMEXPO, Vice Chair- SEA Europe, Business Development Manager- ERMA FIRST ESK Engineering Solutions S.A. ενώ συντονιστής ήταν ο κ. Πάνος Ζαχαριάδης, Member of the BoD- HELMEPA, Τεχνικός Διευθυντής- Atlantic Bulk Carriers Management Ltd. και επιστημονικός σύμβουλος των Ναυτικών Χρονικών. Χορηγός του webinar ήταν η εταιρεία MacGregor.

Οι συμμετέχοντες εστιάστηκαν στις προκλήσεις αλλά και στις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη μετάβαση της ναυτιλίας στην ανθρακική ουδετερότητα. Η συζήτηση εστιάστηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη για ανάπτυξη ενός κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου, αλλά και στην απαραίτητη συνεργασία όλων των μερών της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των ναυπηγείων, των κατασκευαστών μηχανών και ναυτικού εξοπλισμού αλλά και των ναυτιλιακών εταιρειών, για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον IMO.

Ταυτόχρονα, οι ομιλητές συμφώνησαν πως κύρια πρόκληση αποτελεί η τεχνολογική πρόοδος προκειμένου να συμβαδίζει με τους ισχύοντες κανονισμούς περί μείωσης των εκπομπών των πλοίων. Επισημάνθηκε δε ότι προκειμένου να επιταχυνθεί η τεχνολογική πρόοδος είναι αναγκαίο να υπάρξει εκτεταμένη χρηματοδοτική στήριξη από τις ρυθμιστικές αρχές. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των ναυτιλιακών εταιρειών στο ψηφιακό πάνελ, τα R&D προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εμπλουτιστούν περαιτέρω και να συμπεριλάβουν σε μεγαλύτερο βαθμό τεχνολογικές πρωτοβουλίες με φόντο τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Μεταξύ άλλων, εκφράστηκε σθεναρά η άποψη πως ευρωπαϊκά κονδύλια θα πρέπει να διατεθούν και για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος ευρωπαϊκού στόλου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητά του για το υπόλοιπο της οικονομικής ζωής των ήδη ναυπηγημένων πλοίων που τον απαρτίζουν. Ωστόσο, η διάθεση ευρωπαϊκών πόρων προϋποθέτει πως οι πόροι αυτοί θα αξιοποιηθούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζοντας την ευρύτερη ναυτιλιακή βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής μηχανών πλοίων, αλλά και ναυτιλιακού εξοπλισμού.

Οι εισηγητές δεν παρέλειψαν να αναφερθούν επίσης στον σφοδρό ανταγωνισμό που δέχεται η βιομηχανία ναυτιλιακού εξοπλισμού, κυρίως από την αντίστοιχη ασιατική, η οποία απολαμβάνει έμμεσες και άμεσες κρατικές επιδοτήσεις. Συνεπώς η κατάλληλη οικονομική ενίσχυση από πλευράς Ε.Ε. κρίνεται αναγκαία προκειμένου η ευρωπαϊκή βιομηχανία ναυτικής τεχνολογίας και ναυτιλιακών εξοπλισμών να παραμείνει βιώσιμη στο εγγύς μέλλον.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν πως η ναυτιλιακή βιομηχανία δεν είναι ομοιογενής και απαρτίζεται από επιμέρους αγορές με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάγκες, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σύνθετη την απανθρακοποίησή της. Επομένως, είναι σαφές πως η ανθρακική ουδετερότητα δεν θα επέλθει με την ίδια ταχύτητα ή ακόμη και τον ίδιο τρόπο στο σύνολο του κλάδου.

Όσο για την επίδραση των επερχόμενων αλλαγών στις μικρομεσαίες ναυτιλιακές εταιρείες, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τη γνώμη πως η προσαρμοστικότητά τους θα αποδειχθεί κρίσιμη. Ωστόσο, είναι απαραίτητο οι νέοι κανονισμοί να είναι ξεκάθαροι και ακριβείς, ώστε να επιτραπεί στις ναυτιλιακές εταιρείες μικρότερου βεληνεκούς να εστιάσουν στη λειτουργική διαχείριση του στόλου τους. Μεταξύ άλλων έμφαση δόθηκε στο γεγονός πως οι εταιρείες αυτές δεν διαθέτουν την ίδια διαπραγματευτική ισχύ με τους ναυτιλιακούς κολοσσούς, όταν πρόκειται για τις συνεργασίες τους με ναυπηγεία και πως ταυτόχρονα δύναται να πληγούν από τη ραγδαία άνοδο στις τιμές νέων παραγγελιών που ίσως επιφέρουν μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις. Εν κατακλείδι, η επιβίωσή τους είναι ύψιστης σημασίας, καθώς αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

 

Διοργάνωση:

isalos-net-logo-2-black

Χορηγός:

Macgregor-logo-350
Οι εκδηλώσεις της Isalos.net πραγματοποιούνται με την αρωγή και υποστήριξη:

ίσαλος χορηγοί υποστηρικτές