Τι πρέπει να γνωρίζετε για την επικοινωνία μέσω VHF

0

Ένα από τα κύρια συστήματα επικοινωνίας των πλοίων είναι τα κανάλια VHF (Very High Frequency). Οι συσκευές VHF-DSC (Digital Selective Calling) χρησιμοποιούνται τόσο για την επικοινωνία με άλλα πλοία/σκάφη (πιλότοι, αρμόδιες λιμενικές αρχές και υπηρεσίες, μπάριζες) όσο και για την επικοινωνία σε έκτακτες καταστάσεις, όπως σε επιχειρήσεις SAR (Search And Rescue), κλήσεις distress και MOB (Man Overboard).

Ειδικότερα, τα διάφορα κανάλια VHF έχουν καθοριστεί για συγκεκριμένους σκοπούς και, ανάλογα, το πλοίο οφείλει να παρακολουθεί τα εν λόγω κανάλια.

Τα κανάλια 70 και 16 αποτελούν κανάλια που χρησιμοποιούνται για κλήσεις distress και για αναγκαίες επικοινωνίες. Άσκοπη χρήση των καναλιών DSC αποτελεί παράπτωμα.

Ανάλογα με τη θαλάσσια περιοχή όπου βρίσκεται το πλοίο, οι υπηρεσίες ελέγχου κυκλοφορίας των πλοίων (Vessel Traffic Services) επιβλέπουν και συντονίζουν την κυκλοφορία των πλοίων και έρχονται σε επικοινωνία με τα πλοία σε συγκεκριμένα κανάλια όταν κριθεί αναγκαίο ή, αντίστροφα, τα πλοία επικοινωνούν με τους σταθμούς στα αντίστοιχα κανάλια.

Επιπροσθέτως, ανάλογα με την επιχείρηση του πλοίου, ορίζονται και συγκεκριμένα κανάλια επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα στη φορτοεκφόρτωση του πλοίου σε λιμένες ή terminals, στις παραλαβές καυσίμων, στην αγκυροβολία και στην επικοινωνία με πιλότους ή άλλες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τους ΔΚΑΣ, η επικοινωνία μεταξύ των πλοίων μέσω VHF για την αποφυγή συγκρούσεων θα πρέπει να αποφεύγεται.

Η επικοινωνία μέσω VHF θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ορισμούς του SMCP (Standard Marine Communication Phrases), ένα σύνολο ορισμών και φράσεων που έχουν αναπτυχθεί από τον IMO με στόχο τη διευκόλυνση της ναυτικής επικοινωνίας και της σωστής μετάδοσης των μηνυμάτων.

Επί του πλοίου, ο εξοπλισμός VHF βρίσκεται στη γέφυρα, στο CCR (Cargo Control Room) και στο CITADEL του πλοίου (χώρος ειδικά διαμορφωμένος για την προστασία των ναυτικών από πειρατικές επιθέσεις). Επιπλέον, το πλοίο διαθέτει τουλάχιστον δύο φορητά VHF, τα οποία προορίζονται για χρήση στις σωσίβιες λέμβους ή σχεδίες του πλοίου σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.