ΕΚΠΑ: Νέα προγράμματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης στα Logistics

0

Μια νέα σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων σχετικά με τα Logistics και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας ανέπτυξε το E-Learning Πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με στόχο να καλυφθούν οι ανάγκες που υπάρχουν στην αγοράς εργασίας για εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα αυτό.

Οι υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας, διαδραματίζοντας κομβικό ρόλο στην υποστήριξη της βιομηχανίας και του εμπορίου και παρουσιάζοντας μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια της κρίσης του Covid-19, η εφοδιαστική αλυσίδα επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη ραγδαία αύξηση των online αγορών, γεγονός που ανέδειξε περαιτέρω τη σημασία της εύρυθμης λειτουργίας της για την παραγωγή και την εξυπηρέτηση των πελατών αλλά και την ανάγκη άμεσης αξιοποίησης ψηφιακών λύσεων της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Στην Ελλάδα παρατηρείται σημαντική υστέρηση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των αλυσίδων εφοδιασμού, καθώς, σύμφωνα με ευρήματα του Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ, μόνο 5 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν επενδύσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της «εσωτερικής» εφοδιαστικής αλυσίδας.

Υπό το πρίσμα αυτό, εκτός από νέες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, προκύπτει έντονα η ανάγκη εύρεσης εξειδικευμένων επαγγελματιών των logistics με νέα προσόντα και δεξιότητες σχετικά με τη λειτουργία και τον προγραμματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας, τον σύγχρονο τρόπο παροχής υπηρεσιών Logistics, τις «έξυπνες» και βιώσιμες εμπορευματικές μεταφορές, τις σύγχρονες πρακτικές της αστικής εφοδιαστικής (city logistics), τις διεθνείς μεταφορές, κ.ά.

Τα προγράμματα αυτής της κατεύθυνσης, που μπορεί κανείς να βρει και να παρακολουθήσει εξ αποστάσεως μέσω της ιστοσελίδας του E-Learning του ΕΚΠΑ, απευθύνονται σε ενδιαφερόμενους κάθε ηλικίας, οι οποίοι είτε δραστηριοποιούνται ήδη στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας είτε επιθυμούν να αναπτύξουν σχετικές δεξιότητες στον ευρύτερο τομέα της διαχείρισης αποθηκευτικών χώρων και των logistics, προκειμένου να στελεχώσουν επιχειρήσεις και οργανισμούς σε σύγχρονες επαγγελματικές θέσεις, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις του σήμερα και του άμεσου μέλλοντος στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον.

Μπορείτε να βρείτε όλα τα διαθέσιμα προγράμματα σχετικά με τα Logistics και τη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας εδώ.

Το Πρόγραμμα E-Learning του ΕΚΠΑ λειτουργεί από το 2001, υπό την οργάνωση και επίβλεψη του Καθηγητή Οικονομικών του ΕΚΠΑ, Π.Ε. Πετράκη, Επιστημονικού Υπευθύνου του Προγράμματος και μέχρι σήμερα έχει επιμορφώσει πάνω από 100.000 άτομα.