ΑΕΝ: Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των εισαχθέντων

0

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, οι εισαγόμενοι στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Οι συνολικοί πίνακες εισαγομένων (Πλοιάρχων και Μηχανικών) έχουν ήδη τοιχοκολληθεί στα καταστήματα του Υπουργείου (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 εντός Λιμένα Πειραιά και Γρ. Λαμπράκη 150), καθώς και αναρτηθεί στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.ynanp.gr και www.hcg.gr.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, στις ΑΕΝ εισάγονται συνολικά για το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021, 1290 σπουδαστές και σπουδάστριες (861 πλοίαρχοι, 429 μηχανικοί) ενώ οι επιτυχόντες υποχρεούνται να παρουσιαστούν για εγγραφή και φοίτηση στις ΑΕΝ που έχουν επιτύχει έως και τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021. Σημειώνεται πως όσοι δεν παρουσιαστούν για εγγραφή αποκλείονται της εγγραφής και οι θέσεις τους καταλαμβάνονται από επιλαχόντες.

Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη εδώ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των σπουδαστών στις ΑΕΝ είναι τα εξής:

1. Δελτίο ταυτότητας και μια φωτοτυπία αυτού
2. Τέσσερις (4) φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας)
3. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου λυκείου
4. Υπέυθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΑΕΙ), Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα, ή βεβαίωση διαγραφής εφόσον είχαν εγγραφεί σε κάποιο ΑΕΙ.

Τους συνολικούς πίνακες των εισαγόμενων Πλοιάρχων και Μηχανικών μπορείτε να βρείτε παρακάτω:

Πίνακας Εισαγομένων Πλοιάρχων

Πίνακας Εισαγομένων Μηχανικών