Thenamaris: Γνωρίστε τα νεότευκτα πλοία «Cool Racer» και «Seatribute»

0

Η Thenamaris συνεχίζει τη δυναμική επέκταση και διαφοροποίηση του στόλου της με νεότευκτα πλοία που ανταποκρίνονται στους αυξημένους περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Toν Αύγουστο του 2020, και παρά τις δυσμενείς συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία στην παγκόσμια ναυτιλία, η εταιρεία παρέλαβε το δεξαμενόπλοιο τύπου Aframax «Seatribute». Τον Φεβρουάριο του 2021, η Thenamaris πρόσθεσε στον στόλο της το «Cool Racer» , ένα νέο πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου.

«COOL RACER»

Το «COOL RACER», ένα νέο πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, συμπεριλήφθηκε στον στόλο της Thenamaris LNG τον Φεβρουάριο του 2021. Το πλοίο κατασκευάστηκε στη Νότια Κορέα, στο ναυπηγείο Hyundai Heavy Industries, και έχει χωρητικότητα 174.000 κ.μ. υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο αποθηκεύεται σε δεξαμενές τύπου GTT Mk III Flex. Επίσης, το πλοίο είναι εξοπλισμένο με δύο δίχρονες, χαμηλής πίεσης, φτωχού μείγματος X-DF κύριες μηχανές, κατασκευασμένες από τη WinGD, και με τετράχρονες γεννήτριες κατασκευασμένες από την Himsen. Οι κύριες μηχανές και οι γεννήτριες είναι διπλού καυσίμου και έχουν τη δυνατότητα καύσης υγροποιημένου αερίου, μέσω του συστήματος διαχείρισης του εξατμιζόμενου αερίου από τις δεξαμενές φορτίου, το οποίο ελέγχει το φορτίο έτσι ώστε να εξασφαλίσει, σε συνδυασμό με το σύστημα επανυγροποίησης του φορτίου (κατασκευής LGE Babcock), τον πλήρη έλεγχο της πίεσης και της θερμοκρασίας στην κάθε δεξαμενή φορτίου. Ακόμη, προμηθευτές με μεγάλη εμπειρία στην αγορά έχουν επιλεγεί για τον ηλεκτρολογικό και τον μηχανολογικό εξοπλισμό και μέσω μελέτης κόπωσης έχουν ελεγχθεί κατασκευαστικές βελτιώσεις, ώστε να διασφαλιστεί η διάρκεια ζωής του πλοίου για 40 χρόνια.

Παράλληλα, το πλοίο ικανοποιεί τους κανονισμούς για τον περιορισμό των οξειδίων του αζώτου στην ατμόσφαιρα (NOx Tier III) με τη χρήση υγροποιημένου αερίου για την καύση και με τη χρήση πετρελαίου, καθώς είναι επίσης εξοπλισμένο με καταλύτες (SCR). Ακόμη, το πλοίο περιλαμβάνει δύο (2) υψηλής απόδοσης προπέλες, πλήρως ζυγοσταθμισμένα πηδάλια και μια βελτιστοποιημένη διπλής πρυμναίας τρόπιδας γάστρα, ώστε να επιτυγχάνει χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου. Τέλος, τα notations του Αμερικανικού Νηογνώμονα R2 (propulsion redundancy), ENVIRO+ και CS-Ready (cybersecurity) έχουν αποδοθεί ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια και το περιβαλλοντικό προφίλ του συγκεκριμένου πλοίου μεταφοράς υγροποιημένου αερίου.

Χαρακτηριστικά πλοίου

Τύπος πλοίου: LNG Carrier
Έτος ναυπήγησης: 2021
ΙΜΟ Νο.: 9869265
Σημαία: Μάλτα
Net Tonnage: 34.906 MT
Ναυπηγείο: Hyundai Heavy Industries

«SEATRIBUTE»

Το «SEATRIBUTE» ένα νέο δεξαμενόπλοιο μεγέθους Aframax, συμπεριλήφθηκε στον στόλο της Thenamaris τον Αύγουστο του 2020. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί στο ναυπηγείο της Sumitomo Heavy Industries Marine & Engineering Limited στην Ιαπωνία και είναι εξοπλισμένο με ένα ανοικτού κυκλώματος σύστημα καθαρισμού οξειδίων των καυσαερίων (open loop SOx scrubber) και καταλύτες (SCR), ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους τελευταίους κανονισμούς περί καυσαερίων (Tier III), όπως επιβάλλεται στις περιοχές ελέγχου οξειδίων του αζώτου (NOx Emission Control Areas), παρέχοντας παράλληλα ευελιξία όσον αφορά τη λειτουργία του και την κατανάλωση καυσίμου. Ακόμη, το πλοίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις της νέας διώρυγας του Παναμά (Post Panama Canal lock), καθώς επίσης τις τελευταίες απαιτήσεις και τις προτάσεις των μεγάλων εταιρειών παραγωγής και διαχείρισης πετρελαίου και του OCIMF.

Το πλοίο επίσης περιλαμβάνει τα εξής ενεργειακής απόδοσης χαρακτηριστικά: μια υψηλής απόδοσης προπέλα, βελτιστοποιημένες γραμμές, έναν ενεργειακής απόδοσης δακτύλιο μπροστά από την προπέλα (SILD), πρυμναία πτερύγια στη δεξιά και αριστερή πλευρά, σύστημα μέτρησης της πίεσης (PMI online) για την κύρια μηχανή, κινητήρες μεταβλητής συχνότητας για τις κύριες αντλίες παροχής θαλασσινού νερού και για τους ανεμιστήρες του μηχανοστασίου, σύστημα ελέγχου απόδοσης του πλοίου και σχεδίαση του χώρου ενδιαίτησης με γνώμονα τη μειωμένη αντίσταση στον άνεμο.

Χαρακτηριστικά πλοίου

Τύπος πλοίου: Tanker
Έτος ναυπήγησης: 2020
ΙΜΟ Νο.: 9857468
Σημαία: Μάλτα
Net Tonnage: 33.212 MT
Ναυπηγείο: Sumitomo