ΕΕΝΜΑ: Ανακοινώθηκαν οι υποτροφίες ναυτιλιακών σπουδών

0

Η ΕΕΝΜΑ στην καθιερωμένη θέσπιση υποτροφιών, προκηρύσσει το 7ο πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω αναγραφόμενες υποτροφίες:

  • Υποτροφία Ναυτιλιακών Σπουδών «ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ»
  • Υποτροφία Ναυτιλιακών Σπουδών «BUREAU VERITAS»
  • Υποτροφία «RINA»
  • Υποτροφία BCA – «MSC IN SHIPPING»
  • Υποτροφία Metropolitan College – «MSc International Maritime Business
  • Υποτροφία ABS

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών 20.09.2021.

Λεπτομέρειες για την υποβολή των δικαιολογητικών, τα οποία θα αποσταλούν ταχυδρομικώς στη γραμματεία ΕΕΝΜΑ, μπορείτε να βρείτε εδώ.