Οδηγός υπέρβαρων εμπορευματοκιβωτίων

0

Τα υπέρβαρα εμπορευματοκιβώτια αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα για τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, καθώς οι διαστάσεις των συγκεκριμένων πλοίων διαρκώς μεγαλώνουν και τα εμπορευματοκιβώτια τοποθετούνται σε ολοένα και μεγαλύτερο ύψος από το κύριο κατάστρωμα των πλοίων.

Τα υπέρβαρα εμπορευματοκιβώτια μπορούν να:

  • Οδηγήσουν σε λανθασμένη φόρτωση, επηρεάζοντας την ευστάθεια του πλοίου και, ενδεχομένως, προκαλώντας την απώλεια εμπορευματοκιβωτίων στη θάλασσα.
  • Προκαλέσουν ζημιά στον εξοπλισμό φορτοεκφόρτωσης του λιμένα.
  • Προκαλέσουν τραυματισμούς στους εργαζομένους στους λιμένες ενώ διαχειρίζονται τα εμπορευματοκιβώτια στην ξηρά.
  • Συμβάλουν στα ατυχήματα κατά τη μεταφορά τους στους αυτοκινητόδρομους και στις γραμμές των τρένων.

Ο IMO (International Maritime Organization) έχει τροποποιήσει τη SOLAS (Safety of Life at Sea Convention), ώστε για τη φόρτωση ενός εμπορευματοκιβωτίου προς εξαγωγή να πρέπει να έχει ζυγιστεί και επιβεβαιωθεί το βάρος του υπό την ευθύνη του αποστολέα.

Το VGM (Verified Gross Mass) αποτελείται από το βάρος του φορτίου και του εξοπλισμού ασφάλισης του φορτίου και του εμπορευματοκιβωτίου, όπως και το καθαρό βάρος του εμπορευματοκιβωτίου. Το VGM περιλαμβάνεται στο «shipping document» είτε ως μέρος από τις εντολές που παρέχει ο αποστολέας είτε σε άλλη επικοινωνία που πραγματοποιεί.

Το βάρος του εμπορευματοκιβωτίου θα πρέπει να επιβεβαιωθεί πριν από τη φόρτωσή του στο πλοίο και, στην περίπτωση που ο αποστολέας δεν αποστείλει ή επικοινωνήσει το VGM του εμπορευματοκιβωτίου, τότε εκείνο δεν θα φορτωθεί στο πλοίο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το φορτωμένο εμπορευματοκιβώτιο θα πρέπει να ζυγιστεί με τον εξοπλισμό που διαθέτει το terminal, ειδάλλως θα πρέπει να βρεθεί κατάλληλος εξοπλισμός ζύγισης.

Ο μεταφορέας δεν υποχρεούται από τη SOLAS να επιβεβαιώσει εκ νέου το βάρος του εμπορευματοκιβωτίου και μπορεί να βασιστεί στο VGM που περιέχεται στην υπογεγραμμένη βεβαίωση του αποστολέα.

Τέλος, στην περίπτωση που ένα εμπορευματοκιβώτιο ζυγιστεί στις εγκαταστάσεις του λιμένα φόρτωσης, το βάρος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για το stowage plan του πλοίου, στο οποίο όλα τα βάρη των εμπορευματοκιβωτίων θα πρέπει να είναι επιβεβαιωμένα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Φωτό: Bernd Dittrich/ Unspash