21 Ιουνίου: Παγκόσμια Ημέρα Υδρογραφίας

0

Η Παγκόσμια Ημέρα Υδρογραφίας (World Hydrography Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Ιουνίου. Θεσπίστηκε το 2006, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί μια ευκαιρία για την ενημέρωση του κοινού για τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζει η υδρογραφία στη ζωή μας.

Ο Διεθνής Υδρογραφικός Οργανισμός ιδρύθηκε το 1919 με τη συμμετοχή της Ελλάδας ως ιδρυτικού μέλους, με σκοπό την ασφαλέστερη και ευκολότερη ναυσιπλοΐα. Σκοπός του είναι να συντονίζει, να θέτει τα πρότυπα και να προωθεί τη συλλογή, την απεικόνιση και τη διασπορά των ναυτιλιακών πληροφοριών.

Οι αυτόνομες τεχνολογίες δεν είναι κάτι καινούργιο: Οι ναυτικοί χρησιμοποιούν συστήματα όπως αυτόματους πιλότους εδώ και δεκαετίες. Πιο πρόσφατα, τα μη επανδρωμένα σκάφη, όπως τα ανεμοπλάνα, βοηθούν στην πρόοδο των επιστημών των ωκεανών. Ωστόσο, παρατηρούμε αυξανόμενα επίπεδα αυτονομίας και ευρύτερες εφαρμογές.

Η εργασία και η συμβολή των υδρογράφων

Οι ενδιαφερόμενοι που ασχολούνται με την υδρογραφία μπορεί να επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την Παγκόσμια Ημέρα Υδρογραφίας ως ευκαιρία να επισημάνουν τη σημασία και τη σπουδαιότητα των δραστηριοτήτων τους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν την ασφάλεια της πλοήγησης, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, τις υποδομές θαλάσσιων χωρικών δεδομένων, την άμυνα και την ασφάλεια, την εξερεύνηση πόρων και όλα τα άλλα στοιχεία της γαλάζιας οικονομίας.

Η ανάδειξη του σημαντικού έργου των υδρογράφων πρέπει να συμβάλει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού και της πολιτικής για τη σημασία των θαλασσών και των πλωτών οδών στη ζωή μας. Βασικά στοιχεία για τα οφέλη που αποκομίζονται από ακριβή και ενημερωμένα υδρογραφικά δεδομένα πρέπει να παρέχονται σε σχέση, για παράδειγμα, με τη βιώσιμη ναυτιλία ή τον αποτελεσματικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.

Η Παγκόσμια Ημέρα Υδρογραφίας είναι μια ευκαιρία για τον IHO και τα 93 κράτη-μέλη του να επιβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους να ευαισθητοποιήσουν για τη σημασία της υδρογραφίας και να συνεχίσουν να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους.

Η Ελληνική Υδρογραφική Υπηρεσία ιδρύθηκε το 1921 ως ανεξάρτητη υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, υπαγόμενη απευθείας στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, και στα χρόνια λειτουργίας της έχει διαδραματίσει τον δικό της ξεχωριστό ρόλο και έχει συνδράμει σημαντικά στην εξέλιξη των διαδικασιών για την προώθηση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

Πηγή: IHO