Ισχυρή συμμαχία για την υποστήριξη της τεχνολογικής προόδου στον ναυτιλιακό κλάδο

0

Ο ABS πρόκειται να συμμετάσχει μαζί με άλλους κορυφαίους νηογνώμονες και κράτη σημαίας στο Maritime Technologies Forum (MTF), με στόχο την πραγματοποίηση έρευνας πάνω σε τεχνολογικά και κανονιστικά ζητήματα και την υποστήριξη των προσπαθειών του ναυτιλιακού κλάδου και των νομοθετών για την αντιμετώπιση των τεχνολογικών προκλήσεων της εποχής μας.

Το κανονιστικό πλαίσιο που αφορά την ανάπτυξη και τη χρήση νέων τεχνολογιών πρέπει να παραμείνει ενημερωμένο, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η τεχνολογική πρόοδος που σημειώνεται διασφαλίζει την ασφάλεια των ανθρώπων, των περιουσιακών στοιχείων αλλά και του περιβάλλοντος. Συνδυάζοντας την εμπειρία των μελών του στο κομμάτι της παροχής καθοδήγησης και συμβουλών για την αντιμετώπιση των νέων τεχνικών και κανονιστικών προκλήσεων, το MTF θα βοηθήσει τη ναυτιλιακή βιομηχανία και τον ΙΜΟ να ενστερνιστούν τον αντίκτυπο των επερχόμενων αλλαγών.

Βασικοί τομείς εστίασης του εν λόγω forum θα είναι η ενεργειακή απόδοση, τα εναλλακτικά καύσιμα και τα αυξανόμενα επίπεδα αυτονομίας των πλοίων, ενώ το έργο του MTF θα δημοσιευτεί και τα μέλη του θα μοιραστούν τις γνώσεις τους, προκειμένου να διευκολύνουν την αποτελεσματική και ασφαλή δοκιμή και υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαμόρφωση του παγκόσμιου νομοθετικού πλαισίου.

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά