Ίδρυμα Ευγενίδου: Οι υποτροφίες για το νέο ακαδημαϊκό έτος

0

Το Ίδρυμα Ευγενίδου, εκπληρώνοντας τον κοινωφελή σκοπό του, συμβάλλει στην εκπαίδευση των νέων στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο και μέσω των υποτροφιών του. Για περισσότερο από 65 χρόνια, το Ίδρυμα Ευγενίδου, και οι υπαγόμενες σε αυτό κοινωφελείς περιουσίες, έχουν αποδώσει εκατοντάδες υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές αλλά και για σπουδές σε τεχνικές σχολές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Οι υπότροφοι του Ιδρύματος Ευγενίδου έχει αποδειχθεί ότι διαγράφουν λαμπρή επαγγελματική πορεία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022, το Ίδρυμα Ευγενίδου έχει ήδη δημοσιεύσει τέσσερις προκηρύξεις υποτροφιών με, συνολικά, 25 νέες υποτροφίες. Δείτε παρακάτω τις προκηρύξεις:

Υποτροφίες σε διπλωματούχους του ΕΜΠ

Το Ίδρυμα Ευγενίδου προκηρύσσει 5 υποτροφίες σε διπλωματούχους του ΕΜΠ για μεταπτυχιακές σπουδές στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, πλήρους φοίτησης. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Υποτροφία στον τομέα της Βιοτεχνολογίας

Ο Διαχειριστής του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχειρίσεως Αλέξανδρου Σταυρόπουλου προκηρύσσει μία υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Βιοτεχνολογίας σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Υποτροφίες σε πτυχιούχους της ΑΣΠΑΙΤΕ

Το Ίδρυμα Ευγενίδου προκηρύσσει 4 υποτροφίες ετήσιας διάρκειας, σε πτυχιούχους της ΑΣΠΑΙΤΕ, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, πλήρους φοίτησης. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Υποτροφίες για σπουδές στο ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου

Το Ίδρυμα Ευγενίδου προκηρύσσει 15 υποτροφίες για σπουδές στο ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων και ειδικότερα σε αντικείμενα του τεχνικού. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.