Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα ατομικά σωσίβια

0

Το ατομικό σωσίβιο χρησιμοποιείται στις περισσότερες έκτακτες καταστάσεις σε ένα πλοίο. Οι κατασκευαστικές προδιαγραφές τους αφορούν τεχνικά χαρακτηριστικά όπως η πλευστότητα, η υδατοστεγανότητα και η αντοχή κατασκευής στη φωτιά. Καθορίζονται από τη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα SOLAS (2010) και έχουν σχεδιαστεί για τη διάσωση και την προστασία ανθρώπων που βρίσκονται στη θάλασσα.

Στα ποντοπόρα πλοία, τα ατομικά σωσίβια συνήθως βρίσκονται αποθηκευμένα στις καμπίνες του πληρώματος ή εξωτερικά του χώρου ενδιαιτήσεως, κοντά στις σωσίβιες λέμβους. Επίσης, αποθηκεύονται συνήθως και σε σημεία στα οποία βρίσκονται και εργάζονται συχνά αρκετά μέλη του πληρώματος, όπως στον χώρο της μηχανής, της γέφυρας και στην πλώρη του πλοίου.

Σύμφωνα με τον LSA Code του κανονισμού της SOLAS, τα ατομικά σωσίβια μεταξύ άλλων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

· Τουλάχιστον το 75% των ατόμων που δεν είναι γνώστες της εφαρμογής του ατομικού σωσιβίου θα πρέπει να μπορούν να το εφαρμόσουν εντός ενός λεπτού.

· Να δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να πηδήξει με ασφάλεια από ύψος τουλάχιστον 4,5 μ. στη θάλασσα χωρίς να τραυματιστεί και χωρίς να προκληθεί ζημιά στο σωσίβιο.

· Να διαθέτουν επαρκή πλευστότητα και ευστάθεια ώστε να ανασηκώνουν το στόμα ενός ατόμου που δεν έχει τις αισθήσεις του τουλάχιστον 12 εκ. από την επιφάνεια της θάλασσας σε ήρεμα νερά και να διατηρούν τη στάση του σώματος σε τουλάχιστον 20 μοίρες από την κάθετη στάση.

· Να μπορούν να γυρίσουν το σώμα ενός αναίσθητου ατόμου από οποιαδήποτε στάση σε στάση που να διατηρεί ασφαλή απόσταση του στόματος από το νερό της θάλασσας εντός 5 δευτερολέπτων.

· Η πλευστότητά τους να μην ελαττώνεται περισσότερο του 5% έπειτα από 24 ώρες βύθισης σε γλυκό νερό.

· Να αντέχουν στην παρουσία φωτιάς για 2 δευτερόλεπτα χωρίς να καούν ή να λιώσουν.

Στα ποντοπόρα πλοία, τα ατομικά σωσίβια είναι εξοπλισμένα με σφυρίχτρα, φωτάκι, ιμάντα ανύψωσης και ιμάντα καβάλου. Η σφυρίχτρα θα πρέπει να είναι ασφαλισμένη με σχοινάκι και το φωτάκι του σωσιβίου, όταν ενεργοποιηθεί, θα πρέπει να δείχνει 50-70 αναλαμπές το λεπτό και να διαρκεί για τουλάχιστον 8 ώρες συνεχούς λειτουργίας.

Τα ατομικά σωσίβια, όπως και ο υπόλοιπος σωστικός εξοπλισμός, θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά από τον υπεύθυνο αξιωματικό ασφάλειας για τυχόν ζημιές και ελαττώματα. Θα πρέπει να ελέγχεται η εξωτερική κατάσταση του σωσιβίου, η λειτουργία της σφυρίχτρας και το σχοινάκι που τη συγκρατεί, όπως και το λαμπάκι το οποίο, λόγω της λειτουργίας του με μπαταρίες, έχει ημερομηνία λήξης.

Τέλος, εκτός από τα ατομικά σωσίβια για τους ενήλικες, υπάρχουν και κατάλληλα διαμορφωμένα ατομικά σωσίβια για βρέφη, παιδιά και για υπέρβαρους.

Για περισσότερες τεχνικές προδιαγραφές, μπορείτε να ανατρέξετε στον LSA Code που θα βρείτε στη βιβλιοθήκη του πλοίου και στις οδηγίες χρήσης των ατομικών σωσιβίων.