Το δεύτερο εκπαιδευτικό μπάρκο

0

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) όπου φοίτησα, μετά το πέρας του πρώτου εκπαιδευτικού μπάρκου μεσολαβούσε ένα έτος φοίτησης στη σχολή έως ότου ο σπουδαστής επιστρέψει εν πλω για το δεύτερο εκπαιδευτικό μπάρκο.

Έχοντας γράψει πλέον στο ναυτικό μου φυλλάδιο έξι μήνες υπηρεσίας από το πρώτο μου ταξίδι ως δόκιμος, αυτή τη φορά ανέβηκα πάνω στο βαπόρι με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και θάρρος. Ωστόσο, καθώς στη σχολή είχα επιλέξει να αλλάξω τύπο πλοίου, τώρα θα έγραφα την εξάμηνη υπηρεσία μου σε δεξαμενόπλοιο.

Όπως και για κάθε σπουδαστή της ΑΕΝ, το δεύτερο μπάρκο σηματοδοτεί τη μεταβατική περίοδο όπου, έχοντας χτίσει ένα γνωστικό υπόβαθρο τόσο από το προηγούμενο ταξίδι όσο και από τη φοίτηση στη σχολή, ο δόκιμος καλείται να επιδείξει ακόμα μεγαλύτερο ζήλο και ενδιαφέρον για τα καθήκοντα και τις γνώσεις που πρέπει να έχει μελλοντικά στη θέση του αξιωματικού (είτε ως ανθυποπλοίαρχος στη γέφυρα είτε ως τρίτος μηχανικός στη μηχανή).

Πράγματι, στο συγκεκριμένο μπάρκο το καθημερινό πρόγραμμά μου ήταν διαφορετικό. Με τις υποδείξεις του υποπλοιάρχου και του πλοιάρχου, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για την εκπαίδευσή μου, είχα φροντίσει να γίνω η «δεύτερη σκιά» και των τριών ανθυποπλοιάρχων του πλοίου.

Στην περίοδο των έξι μηνών, είχα την ευκαιρία να βοηθήσω και να μάθω για τα καθήκοντα που μπορεί να δοθούν σε έναν ανθυποπλοίαρχο. Καθώς ο πρωτόμπαρκος ανθυποπλοίαρχος συνήθως μαζί με τη βάρδιά του αναλαμβάνει και τα καθήκοντα ορισμένων εγγράφων, δηλαδή «λιμανόχαρτα» και λοιπά σχετικά έγγραφα, φυσικό ήταν και ο ίδιος να δώσω μεγαλύτερη έμφαση στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Επίσης, καθώς ταξίδευα σε διαφορετικό τύπο πλοίου, έπρεπε να αφοσιωθώ στην εκμάθηση αρκετών ειδικών θεμάτων σχετικά με τη διαχείριση (φορτοεκφόρτωση) και τη μεταφορά του φορτίου, καθώς και τους πιθανούς κινδύνους. Πράγματι, η διαφορετική φύση του φορτίου (αργό πετρέλαιο) και οι διαδικασίες της φορτοεκφόρτωσης μέσω των σωληνώσεων και των βαλβίδων του πλοίου ήταν αρκετά πρωτόγνωρες για μένα σε σύγκριση με τη διαχείριση των εμπορευματοκιβωτίων.

Κατά τη διάρκεια όλου του εξαμήνου εν πλω, φρόντισα μέχρι την τελευταία ημέρα να δείξω το ενδιαφέρον και την υπευθυνότητα που αρμόζουν σε έναν δόκιμο/μελλοντικό αξιωματικό, ώστε να μπορέσω να αισθανθώ έτοιμος, με τις απαραίτητες γνώσεις, να αναλάβω τη θέση του ανθυποπλοιάρχου.