Τα αυτόνομα πλοία στην υπηρεσία φύλαξης των ακτών

0

Του Καπτ. Γεώργιου Γεωργούλη

Πολλά πιλοτικά προγράμματα για τα αυτόνομα πλοία έχουν ήδη ολοκληρωθεί, πολλά πρωτότυπα πλοία έχουν κατασκευαστεί και έχουν εκτελέσει πολλά δοκιμαστικά ταξίδια με αρκετή επιτυχία. Συνήθως πρόκειται για πλοία γενικής υπηρεσίας λιμένων και κάποια πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μεταφορικής ικανότητας 120 TEUs.

Στο παραπάνω πλαίσιο των πιλοτικών δοκιμών και της αξιολόγησης των μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας (Unmanned Surface Vehicles ‒ USV), η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ ολοκλήρωσε τις δοκιμές για τριάντα ημέρες και προχώρησε στην αξιολόγηση μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας στο νησί Oahu στη Χαβάη.

Στόχος των δοκιμών ήταν να διερευνηθεί πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τρέχουσες αλλά και οι εν εξελίξει τεχνολογίες στην ενίσχυση της ασφάλειας των θαλάσσιων περιοχών σε απομακρυσμένες περιοχές.

Οι δοκιμές έδειξαν επίσης τρόπους με τους οποίους τα USV, με τη χρήση πολλαπλών αισθητήρων, μπορούν να υποστηρίξουν τις αποστολές της Ακτοφυλακής σε όλο τον κόσμο, από την έρευνα και τη διάσωση έως την επιβολή του νόμου. Σύμφωνα με την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ, είναι σαφές ότι η αυτόνομη τεχνολογία είναι στο στάδιο της ανάπτυξης και έχει μεγάλες δυνατότητες και, σε συνδυασμό με αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, τα μη επανδρωμένα σκάφη θα μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, η Ακτοφυλακή αξιολόγησε USV από τη Saildrone και τη Spatial Integrated Systems για να κατανοήσει τις δυνατότητες και την αποτελεσματικότητά τους. Τα USV συμμετείχαν σε μια ποικιλία επιχειρησιακών προσομοιώσεων για τον εντοπισμό και την προειδοποίηση της Ακτοφυλακής τόσο για νόμιμη όσο και για παράνομη συμπεριφορά.

Ένας από τους κύριους στόχους της υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στο Στρατηγικό Σχέδιο της Ακτοφυλακής 2018-2022, είναι η «αξιολόγηση αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως μη επανδρωμένες πλατφόρμες, τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική μάθηση, πρωτόκολλα δικτύου, αποθήκευση πληροφοριών και συνεργασία ανθρώπου-μηχανής για πιθανή χρήση στην εκτέλεση αποστολής».

Αυτές οι δοκιμές θα βοηθήσουν την Ακτοφυλακή να εντοπίσει πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα USV για την υποστήριξη επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, τη βελτίωση της θαλάσσιας περιβαλλοντικής απόκρισης, την ενίσχυση της ασφάλειας λιμένων, την ενίσχυση στην καταπολέμηση του παράνομου θαλάσσιου λαθρεμπορίου και τον εντοπισμό σκαφών που ασχολούνται με παράνομη αλιεία.

Σύμφωνα με δηλώσεις των αξιωματούχων, αυτά τα σκάφη αποδείχθηκαν πολύ αποτελεσματικά σε μια δέσμη αποστολών. Τα αποτελέσματα αυτής

της δοκιμής θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο η Ακτοφυλακή θα ενσωματώσει USV σε μελλοντικές επιχειρήσεις.

Και αν τελικά αυτά τα σκάφη αποδειχθούν αξιόπιστα στην εκτέλεση αποστολών ακόμα και σε κακές καιρικές συνθήκες, ίσως η ελληνική πολιτεία θα έπρεπε να προχωρήσει σε δοκιμές αυτόνομων περιπολικών, που θα αποτελούσαν αξιόπιστη λύση στην επιτήρηση των συνόρων, στην έρευνα και στη διάσωση και, τέλος, στην παροχή πληροφοριών για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, ανακουφίζοντας το εξουθενωμένο προσωπικό του λιμενικού σώματος, ιδιαίτερα αυτό των πλωτών μέσων.

Το παρόν άρθρο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ναυτικά Χρονικά, τεύχος Δεκεμβρίου 2020, σελίδα 86