Παρουσίαση με θέμα: «Port State Control: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία»

0

Στο πλαίσιο των μηνιαίων παρουσιάσεων του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας, πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, παρουσίαση με θέμα: «Port State Control: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Θέματα που προκύπτουν κατά την επιθεώρηση των πλοίων», με ομιλητές εκπροσώπους του ΥΝΑΝΠ/ΛΣ- ΕΛΛ. ΑΚΤ.

Ο Διευθυντής Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας στο ΥΝΑΝΠ Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Θεόφιλος ΜΟΖΑΣ έκανε την εισαγωγή στο θέμα της διάλεξης και παρουσίασε τους ομιλητές, τον Αντιπλοίαρχο Λ.Σ. Χρήστο ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ, Τμηματάρχη Συντονιστικού Γραφείου Επιθεωρήσεων PSC και τον Πλωτάρχη Λ.Σ. (Τ) Δημήτριο ΛΙΛΛΗ, Εισηγητή Συντονιστικού Γραφείου Επιθεωρήσεων PSC.

Ο κ. ΛΙΛΛΗΣ ανέπτυξε το ιστορικό της δημιουργίας του PSC, καθώς και το νομικό/ θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη Διεθνή Συνθήκη EMSA /PARIS MOU, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις απαιτήσεις των κανονισμών και στα καθήκοντα των επιθεωρητών.

Ο κ. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ επικεντρώθηκε στα συχνότερα συναντώμενα σημεία μη-συμμόρφωσης που εντοπίζονται κατά τις επιθεωρήσεις των πλοίων, μερικά από τα οποία είναι αρκετά σοβαρά ώστε να οδηγούν σε κράτηση του πλοίου. Τόσον ο πλοίαρχος, όσον και η διαχειρίστρια εταιρεία πρέπει να τηρεί πιστά τους κανονισμούς όσον αφορά τα σημεία αυτά. Το ακροατήριο, που περιλάμβανε μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας, στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών και Νηογνωμόνων και εκπροσώπους φορέων και ενώσεων, παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις παρουσιάσεις. Ακολούθησαν ερωτήσεις από το ακροατήριο, στις οποίες οι ομιλητές έδωσαν πλήρεις και τεκμηριωμένες απαντήσεις.