Μυοσκελετικές παθήσεις στους ναυτικούς: Παραδείγματα και χρήσιμες συμβουλές

0

Η πιο πρόσφατη ενημερωτική καμπάνια του UK P&I Club αφορά τις μυοσκελετικές παθήσεις που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί και αφορούν ουσιαστικά τον μηχανισμό στήριξης και τις κινήσεις ενός ατόμου, που επηρεάζονται λόγω ενός τραύματος ή μιας επαναλαμβανόμενης κίνησης.

Πράγματι, το εργασιακό περιβάλλον στα πλοία περιλαμβάνει πολύωρες επαναλαμβανόμενες βάρδιες, ορθοστασία αλλά και έντονη χειρωνακτική εργασία, με αποτέλεσμα να ευνοείται η ανάπτυξη των παραπάνω παθήσεων στους ναυτικούς.

Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα εξής:

· Ένα μέλος του πληρώματος μεταφέρει προμήθειες από τον ντόκο στο κατάστρωμα, ανυψώνοντας μια βαριά κούτα, ενώ ξαφνικά αισθάνεται έντονο πόνο στην πλάτη. Το πιο πιθανό αίτιο αποτελεί η λανθασμένη τεχνική και στάση του σώματος, που έφερε σε δύσκολη θέση τους μυς στην κάτω πλάτη.

· Ένα μέλος του πληρώματος μετά την εργασία τακτικά ξεκουράζεται και παρακολουθεί ταινίες στον φορητό υπολογιστή και, λόγω της μακροπρόθεσμης λανθασμένης σωματικής στάσης, αναπτύσσει πόνο στον αυχένα και στους ώμους. Εν προκειμένω, το αίτιο θα μπορούσε να είναι η άγνοια του μέλους του πληρώματος για τη λανθασμένη στάση του σώματος ή ο ανεπαρκής χώρος στην καμπίνα.

Με αφορμή τα παραπάνω παραδείγματα, γίνεται αντιληπτό πως ο ναυτικός εύκολα εκτίθεται σε σωματικούς κινδύνους λόγω του εργασιακού περιβάλλοντος. Ορισμένες χρήσιμες συμβουλές της ενημερωτικής καμπάνιας είναι:

· Οι χειρωνακτικές εργασίες να συνοδεύονται από αξιολογήσεις κινδύνου, δίνοντας προσοχή στις οδηγίες εργασίας και αξιολογώντας προσωπικά τυχόν κινδύνους που θα παρουσιαστούν.

· Οι ναυτικοί να εκπαιδεύονται και να τηρούν τις τεχνικές αναφορικά με τη σωστή στάση του σώματος, να χρησιμοποιούν τον προστατευτικό και άλλο εξοπλισμό που μπορεί να διευκολύνει την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας.

· Οι ναυτικοί να κάνουν τακτικά διαλείμματα, αποφεύγοντας να αναλαμβάνουν χωρίς προηγούμενη συνεννόηση ή βοήθεια τη μεταφορά μεγάλων φορτίων ή άλλων σωματικά απαιτητικών εργασιών.

· Τυχόν σωματικοί πόνοι ή ενοχλήσεις να μην παραβλέπονται και να αναφέρονται έγκαιρα στα αρμόδια άτομα, με σκοπό την άμεση αντιμετώπιση ή πρόληψή τους.

Συμπερασματικά, να σημειωθεί πως οι μυοσκελετικές παθήσεις αποτελούν μόνο ένα μικρό τμήμα των κινδύνων τους οποίους οι ναυτικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν. Ο κάθε ναυτικός έχει το καθήκον να μεριμνά για τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα του εαυτού του αλλά και των συναδέλφων του.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον παρακάτω σύνδεσμο της ενημερωτικής καμπάνιας:

https://www.ukpandi.com/-/media/files/uk-p-and-i-club/loss-prevention/crew-health-marketing/ukpi-crew-health-musculoskeletal-disorders-digital.pdf