Poseidon Med II: Στήριξη στην έρευνα και ανάπτυξη για τις μεταφορές στη Ναυτιλία

0

Τέσσερις φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών συνεργάστηκαν με το Poseidon Med II, διερευνώντας τη διαδικασία ανεφοδιασμού πλοίων με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG) στα πλαίσια της διπλωματικής τους εργασίας.

Ο ανεφοδιασμός των πλοίων με LNG απαιτεί την τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών, που βασίζονται στη γνώση των ιδιαιτεροτήτων και της μηχανικής του καυσίμου καθώς και της συμπεριφοράς του εντός των δεξαμενών και των αγωγών, για την ασφαλή διεξαγωγή της επιχείρησης ανεφοδιασμού.

Οι φοιτητές, κκ Δημήτριος Κούτρας, Ιωάννης Κωνσταντόπουλος, Θεόδωρος Σαρρής, Εμμανουήλ Τρικοίλης, ανέπτυξαν μοντέλα αριθμητικής προσομοίωσης της ροής του υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Εργαστήριο Μηχανικής των Ρευστών και Εφαρμογών Αυτής, μελετώντας τις εξής περιπτώσεις:

• τη ροή του LNG εντός των αγωγών με χρήση 2D & 3D γεωμετρίας

• την είσοδο του LNG στη δεξαμενή πλοίου κατά τον ανεφοδιασμό του από άλλο πλοίο, από φορτηγό όχημα ή από χερσαία εγκατάσταση

• τη ροή μεθανίου κατά τη διαδικασία πρόψυξης των αγωγών.

Μέσα από την προσπάθεια των φοιτητών, αναπτύχθηκε η κατάλληλη μεθοδολογία και βασικά υπολογιστικά εργαλεία, τα οποία θα βοηθήσουν στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας ανεφοδιασμού των πλοίων με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), διασφαλίζοντας υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας, εναρμονιζόμενες πλήρως με τις περιβαλλοντικές οδηγίες για πιο πράσινες και καθαρές θαλάσσιες μεταφορές στη Ναυτιλία.

Ο κύριος Γιώργος Πολυχρονίου, Poseidon Med II Project Manager & Συντονιστής Διευθυντής Δραστηριοτήτων, Στρατηγικής και Ανάπτυξης της ΔΕΠΑ, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Το πρόγραμμα Poseidon Med II στηρίζει έμπρακτα την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σχετικά με το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε προσηλωμένοι στην δημιουργία συνεργειών με όλους τους θεσμικούς φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους, με σκοπό την εδραίωση μιας βιώσιμης και αποτελεσματικής εφοδιαστικής αλυσίδας που θα κάνει δυνατή την καθιέρωση του υγροποιημένου φυσικού αερίου ως καυσίμου στη Ναυτιλία της Ανατολικής Μεσογείου. Ως Συντονιστής του προγράμματος Poseidon Med II, ευχαριστώ τον Καθηγητή κ Μάργαρη και τους φοιτητές του τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών για την πολύ καλή συνεργασία. Το Poseidon Med II στηρίζει τη συνεργασία με νέους επιστήμονες, και ευελπιστούμε, στο μέλλον, να μας δοθούν περισσότερες ευκαιρίες για συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών».

logo_naming_gradient_retina

Ο Καθηγητής, κ. Διονύσιος – Ελευθέριος Μάργαρης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Μηχανικής των Ρευστών και Εφαρμογών Αυτής του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, δήλωσε: «Η χρήση του LNG ως ναυτιλιακού καυσίμου αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης της αγοράς φυσικού αερίου, οδηγώντας παράλληλα σε μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων και στη σταδιακή εναρμόνιση με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρήση εναλλακτικών καυσίμων στη ναυτιλία, με σκοπό τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία του Εργαστηρίου Μηχανικής των Ρευστών και Εφαρμογών Αυτής, του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, με το εν εξελίξει πρόγραμμα Poseidon Med II, αποτελεί το έναυσμα για την ενεργό συμμετοχή του ερευνητικού δυναμικού της περιοχής, στην προσπάθεια επίτευξης του παραπάνω στόχου. Η ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας και τεχνογνωσίας από την πλευρά του Εργαστηρίου μας, πάνω στη μοντελοποίηση του ανεφοδιασμού πλοίων με LNG, με χρήση εργαλείων υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD), , μπορεί να συμβάλλει, μαζί με τις υπόλοιπες διαθέσιμες μεθόδους, στην επαρκέστερη κατανόηση των διαδικασιών καθώς και στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ζώνες ασφαλείας και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Περαιτέρω η εκπόνηση των εν λόγω διπλωματικών εργασιών από φοιτητές του Τμήματός μας τους έδωσε τη δυνατότητα να αποκομίσουν πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες».

Τι είναι το πρόγραμμα Ρoseidon Med II;

Το πρόγραμμα Poseidon Med II αποτελεί τον οδικό χάρτη για την ευρεία υιοθέτηση του LNG ως ασφαλούς, περιβαλλοντικά φιλικού και βιώσιμου εναλλακτικού καυσίμου στη ναυτιλία, ωθώντας τις θαλάσσιες μεταφορές στην Ανατολική Μεσόγειο προς ένα πιο πράσινο μέλλον. Το πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιείται σε τρεις χώρες –Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρο-, και συμμετέχουν έξι Ευρωπαϊκά λιμάνια (Πειραιάς, Πάτρα, Ηράκλειο, Ηγουμενίτσα, Λεμεσός και Βενετία) και ο Τερματικόςσταθμός LNG στη Ρεβυθούσα. Στο πρόγραμμα συνεργάζονται κορυφαίοι ειδικοί από τους κλάδους της ναυτιλίας, της ενέργειας και των χρηματοοικονομικών για το σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης αποτελεσματικής εφοδιαστικής αλυσίδας LNG.