Ίδρυμα Ευγενίδου: 60 χρόνια προσφοράς (βίντεο)

0

Μας γέννησε η θάλασσα και η θάλασσα διδάσκει γενναιοδωρία. Το 1954 ο Ευγένιος Ευγενίδης ίδρυσε με τη διαθήκη του το Ίδρυμα Ευγενίδου, του οποίου ως μοναδικό σκοπό έταξε «νὰ συμβάλη εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν νέων ἑλληνικῆς ὑπηκοότητος ἐν τῷ ἐπιστημονικῷ καὶ τεχνικῷ πεδίῳ».

Η παράγραφος αυτή, λιτή στην διατύπωση αλλά μεστή σε περιεχόμενο, δεν προήλθε από απόφαση του Ευγενίδη που έλαβε στο τέλος της ζωής του. Ήταν αποτέλεσμα σκέψεων και ενεργειών πολλών χρόνων. Ως καλός επιχειρηματίας διασφάλισε την οικονομική ανεξαρτησία του Ιδρύματός του, το οποίο από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα λειτουργεί, συντηρείται, επεκτείνεται και εκσυγχρονίζεται με ιδίους και μόνον πόρους.

Στις 10 Φεβρουαρίου 1956 συστάθηκε με Βασιλικό Διάταγμα το Ίδρυμα Ευγενίδου με Διοικήτρια-Διαχειρίστρια την Μαριάνθη Σίμου. Η Μαριάνθη Σίμου έθεσε σκοπό της ζωής της την εκπλήρωση της βούλησης του αδελφού της. Χωρίς αυτήν θα ήταν αδύνατο να γίνει ό,τι έγινε και όπως έγινε. Στην αφοσίωσή της στην υλοποίηση του οράματος του αδελφού της, η Ελλάδα οφείλει μία ακόμη εστία πολιτισμού.

Μετά τον θάνατο της Μαριάνθης Σίμου η διοίκηση και διαχείριση του Ιδρύματος Ευγενίδου ασκείται από τριμελή επιτροπή, στην οποία συμμετέχει ex officio ο εκάστοτε Πρύτανης του ΕΜΠ.

Πρώτος Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος Ευγενίδου διετέλεσε ο πολύτιμος συνεργάτης της Νικόλαος Βερνίκος-Ευγενίδης (1920-2000). Ως πρόεδρος του Ιδρύματος όχι μόνο συνέχισε το έργο της Μαριάνθης Σίμου με την ίδια προθυμία, αλλά επέκτεινε τις δραστηριότητές του και σε άλλους τομείς.

Το έργο του Νικόλαου Βερνίκου-Ευγενίδη συνεχίζεται σήμερα ανανεούμενο και επεκτεινόμενο από τον Λεωνίδα Δημητριάδη-Ευγενίδη, Πρόεδρο του Ιδρύματος από το 2000. Κατά την προεδρία του υλοποιήθηκαν τα σχέδια του Νικολάου Βερνίκου-Ευγενίδη για το Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο, ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα εξοπλισμένα ψηφιακά πλανητάρια του κόσμου και για την Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας, που αποτέλεσε πρότυπο εκθεσιακό χώρο με 65 διαδραστικά εκθέματα για την επιστήμη και την τεχνολογία.

Το ίδρυμα Ευγενίδου από τη σύστασή του μέχρι και σήμερα αποτελεί έναν πρωτοποριακό οργανισμό με σκοπό τη συμβολή στη τεχνική και επιστημονική εκπαίδευση της νέας γενιάς της χώρας.

Με πληροφορίες από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου