Isalos.net: Οι πραγματικές προκλήσεις της Κυβερνοασφάλειας στη Ναυτιλία

0

Τα τελευταία χρόνια οι κυβερνοεπιθέσεις στη ναυτιλία έχουν λάβει σημαντικές διαστάσεις με τους εμπλεκόμενους στη βιομηχανία να αναζητούν τρόπους άμεσου περιορισμού τους. Οι κίνδυνοι αλλά και τα οφέλη του διαδικτύου, οι κατάλληλες δεξιότητες και τα μέτρα για την εξάλειψη κυβερνοεπιθέσεων αλλά και τα διδάγματα από πρόσφατα περιστατικά ήταν μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του webinar που διοργάνωσε η Isalos.net.

Στην ανοικτή ψηφιακή συζήτηση συμμετείχαν οι κ.κ. Γεώργιος Πουλαράς, CEO της ENESEL S.A., Στέλιος Σαμπάνης, πρόεδρος της AMMITEC και IT Manager της GaslogLNG Services Ltd., Θεμιστοκλής Σάρδης, IT Manager της Costamare Shipping Co. S.A., Βασίλης Φωτεινιάς, IT Manager της Danaos Shipping Co Ltd. και Μάνος Χριστοφής, Cyber Strategy Advisor του Diaplous Group.

Την εκδήλωση συντόνισε ο κ. Κώστας Κατσουλιέρης, Senior Executive (Claims) του North of England P&I Club.

Kίνδυνοι και οφέλη από τη χρήση του διαδικτύου-μια εύφλεκτη ισορροπία

Οι εισηγητές υποστήριξαν ότι όπως όλες οι βιομηχανίες, έτσι και η ναυτιλιακή, έχουν αποκομίσει σημαντικά οφέλη από τις νέες τεχνολογίες και τη χρήση του διαδικτύου, κυρίως σε ό,τι αφορά την τεχνική και λειτουργική διαχείριση συστημάτων που εν τέλει ενισχύουν την ασφάλεια και προστασία της ανθρώπινης ζωής, του πλοίου και του περιβάλλοντος.

Ωστόσο η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας ίσως εγκυμονεί κινδύνους παραβιάσεων στα συστήματα επικοινωνίας και παρακολούθησης των συστημάτων μιας ναυτιλιακής εταιρείας. Στην εξίσωση για την αντιμετώπιση των νέων κινδύνων αυτών θα πρέπει να εισέλθει αποφασιστικά και η διοίκηση μιας εταιρείας ανεξαρτήτου μεγέθους ή στόλου, καθώς οι κίνδυνοι μπορεί να είναι όχι απλά σοβαροί αλλά και πρωτόγνωροι.

Η εκπαίδευση και οι δεξιότητες ως μοχλοί περιορισμού των κυβερνοεπιθέσεων

Κοινή διαπίστωση των εισηγητών στη διαδικτυακή συνάντηση ήταν ότι η ορθή χρήση των νέων τεχνολογιών από ναυτικούς αλλά και από τα γραφεία είναι και θα πρέπει να είναι απόλυτη προτεραιότητα. Ανέφεραν δε ότι οι φερέλπιδες ναυτικοί θα πρέπει από πολύ νωρίς να εκπαιδεύονται για τους κινδύνους που «κρύβει» το διαδίκτυο προκειμένου να αποκομίσουν τα μέγιστα οφέλη της χρήσης του χωρίς να θέτουν σε πιθανό κίνδυνο ούτε τον εαυτό τους, ούτε τα πλοία στα οποία ταξιδεύουν. Όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, πρέπει να βρεθεί η κατάλληλη «ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και λειτουργικότητας».

Οι εισηγητές φάνηκε, εν τέλει, να συμφωνούν ότι το σημαντικό αυτό ζήτημα αντικατροπτρίζει γενικότερα τον τρόπο συμπεριφοράς και αναγνώρισης κινδύνου, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα εκ μέρους ναυτικών και στελεχών γραφείου.

Η συνεχής επαγρύπνηση, η εφαρμογή συγκεκριμένης επιχειρηματικής πολιτικής και πλάνου διαχείρισης κινδύνου αλλά και η δημιουργία ενός ξεκάθαρου πλαισίου λειτουργίας για την ασφάλεια του πλοίου αποτελούν εχέγγυα προκειμένου στο μέλλον τέτοιου είδους περιστατικά να περιορισθούν ή/και να εκλείψουν.

Παράλληλα η παρακολούθηση των συστημάτων και των διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο θα πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα καθώς η προετοιμασία και η εκπαίδευση των ναυτικών και στελεχών δεν αρκούν σε ορισμένες περιπτώσεις για να αποφευχθούν τέτοιου είδους περιστατικά.

Eιδική αναφορά έγινε και στα διδάγματα που έχει λάβει η βιομηχανία από τις κυβερνοεπιθέσεις. Ωστόσο, διατυπώθηκε η άποψη ότι προσώρας μόνο ο αντίκτυπος αυτών των επιθέσεων μπορεί να υπολογιστεί και αυτό διότι δεν υπάρχει πλήρης διαφάνεια για τον αριθμό και τη συχνότητα των περιστατικών αυτών.

Κοινή διαπίστωση των εισηγητών ήταν ότι η αναγνώριση και κυρίως πλήρης και συστηματική καταγραφή των κυβερνοεπιθέσεων θα οδηγήσει στο μέλλον σε αξιολόγηση και εξακρίβωση των κενών που ενδεχομένως υπάρχουν σε συστήματα και διαδικασίες.

Χορηγός:

mylaki shipping agency

Οι εκδηλώσεις της Isalos.net πραγματοποιούνται με την αρωγή και υποστήριξη:

Isalos Sponsors