Η παιδεία στο προσκήνιο για την G20

0

Οι υπουργοί Παιδείας της ομάδας των είκοσι μεγάλων οικονομιών δεσμεύτηκαν κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης να εργαστούν προκειμένου να υπάρξει επαρκής πρόσβαση όλων των ανθρώπων στις ευκαιρίες του 21ου αιώνα.

Οι υπουργοί επιβεβαίωσαν εκ νέου τη δέσμευσή τους για εξασφάλιση εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιης ποιότητας και προώθηση των ευκαιριών διά βίου μάθησης για όλους.

H δήλωση που εξέδωσε η Γραμματεία της G20, υπό την προεδρία της Σαουδικής Αραβίας, ανέφερε ότι οι συμμετέχοντες ενθάρρυναν τη διεθνή συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την προώθηση των εκπαιδευτικών συστημάτων στον κόσμο.

«Με αυτόν τον τρόπο, θα συμβάλουμε σε ευρύτερους στόχους, όπως η μείωση της φτώχειας και της ανισότητας, η προώθηση της χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, η προώθηση της πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση για όλους, ιδίως σε κορίτσια, και η ενίσχυση των γυναικών, των νέων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων».

Οι υπουργοί τόνισαν «τη σημασία της βελτίωσης της πρόσβασης στην ποιοτική Εκπαίδευση Πρώιμης Παιδικής ηλικίας (ECE) ως θεμέλιο για την ανάπτυξη των σημερινών και των μελλοντικών γενεών και ως θεμελιώδες μέρος της προώθησης της ισότητας και της ένταξης στην εκπαίδευση και της ενθάρρυνσης της διά βίου μάθησης.
»Αναγνωρίζουμε την αξία της προώθησης της διεθνοποίησης στην εκπαίδευση ως μέσου βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και καλλιέργειας παγκόσμιων πολιτών, που είναι προετοιμασμένοι για έναν όλο και περισσότερο διασυνδεδεμένο κόσμο», καταλήγει η δήλωση.
Οι υπουργοί ενθάρρυναν την ανάπτυξη πολιτικών και μέτρων για την υποστήριξη της απρόσκοπτης εκπαίδευσης, της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών, των δασκάλων και των γονέων κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τόνισαν επίσης τη σημασία της έρευνας για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και της ποιότητας της εξ αποστάσεως μάθησης.

Φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ