ΑΕΝ Χίου: Πρόσληψη έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

0

Στην πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία, προχωρά η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η ΑΕΝ Χίου για να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του διδακτικού έτους 2020-2021 προκηρύσσει:

1) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Για τα ναυτικά μαθήματα
– Μέχρι 2 Μηχανικούς Α Τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Επιστημονικούς Συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων ειδικότητας ναυπηγού μηχανολόγου μηχανικού ή μηχανολόγου μηχανικού ή μηχανολόγου ή μηχανολόγου παραγωγής και διοίκησης Π.Ε.
– Μέχρι 2 Μηχανικούς Α Τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Επιστημονικούς συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με ειδίκευση – εμπειρία στον προσομοιωτή μηχανοστασίου εκ των οποίων ο ένας μόνο για το εαρινό εξάμηνο.

Γενικών και τεχνικών μαθημάτων
– Μέχρι 2 ναυπηγούς μηχανολόγους μηχανικούς ή μηχανολόγους μηχανικούς ή Μηχανολόγους ή Μηχανικούς Παραγωγής και διοίκησης Π.Ε..
– Μέχρι 3 ηλεκτρολόγους μηχανικούς ή ηλεκτρολόγους μηχανικούς και μηχανικούς Η/Υ, ή ηλεκτρονικούς μηχανικούς ή αυτοματιστές μηχανικούς Π.Ε. εκ των οποίων ο ένας μόνο για το εαρινό εξάμηνο.
– 1 χημικό ή χημικό μηχανικό
– 1 μαθηματικό
– 1 φυσικό
– 1 νομικό και ελλείψει υποψηφίων, πτυχιούχο κοινωνιολογίας ή πολιτικών επιστημών.
– 1 πτυχιούχο αγγλικής φιλολογίας

2) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ναυτικών Μαθημάτων
– Μέχρι 3 μηχανικούς Α’ ή Β’ Τάξης

Γενικών και τεχνικών μαθημάτων κατόχους πτυχίου ή διπλώματος πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης ειδικότητας:
– Μέχρι 3 ηλεκτρολόγους μηχανικούς
– 1 ειδικότητας πληροφορικής
– 1 ναυπηγό μηχανολόγο μηχανικό

Αναλυτικά η προκήρυξη, είναι διαθέσιμη εδώ.