Νέες πρωτοβουλίες εξ αποστάσεως επιμόρφωσης της HELMEPA

0

Με στόχο να συνεχίσει να προσφέρει στις εταιρείες Μέλη της τη δυνατότητα επιμόρφωσης των αξιωματικών τους στις νέες συνθήκες, η HELMEPA προσάρμοσε σεμινάρια σε Webinars και θέματα των courses του Προσομοιωτή σε videos και τα διαθέτει στα Μέλη.

Συγκεκριμένα, το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar) “Μarine Εnvironmental Αwareness” έγινε την 14 Απριλίου με τη συμμετοχή 41 Αξιωματικών ΕΝ και στελεχών 10 διαχειριστριών εταιρειών-Μελών. Ήταν ειδικά διαμορφωμένο το 2ήμερο ομώνυμο σεμινάριο και όσοι το παρακολούθησαν το αξιολόγησαν θετικά. Πολλά ήταν τα ερωτήματα που τέθηκαν στη συζήτηση που ακολούθησε ενώ τα περισσότερα σχόλια αναφέρθηκαν στο ζήτημα των ευκολιών υποδοχής στερεών απορριμμάτων στα λιμάνια, αναδεικνύοντας προβλήματα όπως ανεπάρκεια/μη διαθεσιμότητα ή και άρνηση παραλαβής πλαστικών και άλλων κατηγοριών απορριμμάτων, απουσία θεσμικού πλαισίου ενιαίας τιμολόγησης της χρήσης των ευκολιών υποδοχής στα λιμάνια ή υψηλή κοστολόγηση σε αρκετές περιοχές που δημιουργεί αντικίνητρο για την παράδοση και τέλος αδιαφάνεια στη διαχείριση των παραδοθέντων απορριμμάτων στη στεριά. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν πως από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές προκλήσεις για τη ναυτιλία σήμερα θεωρούν τη διαχείριση πετρελαιοειδών και τις αέριες εκπομπές.

Θετικά είναι και τα σχόλια για τα 4 επιμορφωτικά videos-θέματα “Ship’s Handling” που βασίστηκαν στις παρουσιάσεις του αντίστοιχου course του Προσομοιωτή Γέφυρας και τα οποία διασκευασμένα, και στα Αγγλικά, εστάλησαν στις εταιρείες Μέλη.

Ακόμη, διαπιστώνεται ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή στην on-line πλατφόρμα e-Learning της HELMEPA. Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 200 αξιωματικοί και στελέχη 20 εταιρειών-Μελών παρακολουθούν στο παρόν στάδιο τα δύο επιμορφωτικά «πακέτα» σε θέματα Πρόληψης Ρύπανσης και Ασφάλειας, στα Αγγλικά, που περιλαμβάνει το πρόγραμμα. Η πρόσβαση είναι τώρα ελεύθερη στα Μέλη ανεξαρτήτως credits και οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Όσον αφορά τη συνέχιση του προγραμματισμένου Επιμορφωτικού Προγράμματος 2020, με τη σύμφωνη γνώμη των Εισηγητών, τα σεμινάρια προσφέρονται πλέον διαδικτυακά (Webinars) στα Μέλη. Το επόμενο σεμινάριο “Avoiding Pitfalls during PSC Inspections” πραγματοποιείται 5-7 Μαϊου, στα Ελληνικά και επικεντρώνει στις κύριες αιτίες ελλείψεων που καταγράφονται κατά τις επιθεωρήσεις PSC σε θέματα MARPOL και SOLAS.